2007.

JUNUS EMRE

Junus Emre (1238-1320.) rođen je u selu Sarikoj u Anadoliji. Jedan je od najčuvenijih turskih pesnika svih vremena. Junus Emre je pesnik klasične turske književnosti koji se svojоm pesničkom veličinom i bogatim književnim opusom uzdigao do nivoa nacionalnog mita. Smatraju ga tvorcem moderne turske književnosti, pa tako njegove ideje postaju vodilja savremenim turskim pesnicima i zapadno orijentisanim turskim intelektualcima.
Emre je čuvar anadolskog turskog jezika jer se upravo ovaj dijalekat turskog jezika smatra najčistijim i najlepšim. Njemu se pripisuje značaj očuvanja svega onog što je autentično tursko i što je lišeno persijskog i arapskog uticaja. Njegove pesme su pevali derviši, narodni pevači a uticao je i na divanske pesnike i dvorske pesnike visokog stila. I sam Junus Emre bio je jedan od anadolskih derviša, islamski mistik a obrazovao se kod učenih ljudi toga vremena. Njegovo delo se sastoji iz jednog ''Divana'' (Zbirke poezije) koji čini 350 do 450 pesama. Pored ove zbirke poezije napisao je i jedno didaktičko delo, poemu u formi mesnevije pod naslovom ''Risalet-ün Nushıyye'' (Knjiga pouke). Poezija Junusa Emrea je sufistička u kojoj preovladavaju ideje ljubavi, humanizma i težnja ka jedinstvu sa Bogom.
  Tvoja me ljubav od samog sebe otela
Tebe trebam, za tobom žudim,
Duša mi za tobom izgorela,
Tebe trebam, za tobom žudim.


Ni to što postojim radost ne donosi
Ni da nestanem kajati se neću
U ljubavi tvojoj nalazim utehu i sreću
Tebe trebam, za tobom žudim.


Tvoja ljubav ljubljene mori
U dno mora ih zaroni, ljubi
Božanskim prikazom ih ispuni
Tebe trebam, za tobom žudim.


Daj mi da pijem vino ljubavi tvoje
Kao lud da se gori nudim
Bez tebe nespokojstvo je moje
Tebe trebam, za tobom žudim.


Kao što sufiji razgovor treba
I bratu život na onome svetu
Kao što Medžnun za Lejlom ludi
Tako i ja tebe trebam, za tobom žudim.


I kad bi mi život oduzeli
Kad bi se moj prah po nebu rasuo
Grob bi moj povikao, iz mojih grudi
Tebe trebam, za tobom žudim.


Mistik Junus Emre je moje ime
Svaki dan što prođe moj plam budi
Ono što na oba sveta želim, si ti
Jer tebe trebam, za tobom žudim.

 

Copyright © by Balkanski književni glasnik – BKG, 2007
Sa turskog prevela Ana Stjelja.

Nazad