VOKI F. VASIĆ

Ornitolog iz Beograda (rođen 1945), bavio se do sad najviše naukom i očuvanjem prirodnog i kulturnog nasleđa, kao i širenjem znanja u tim oblastima na svim nivoima obrazovanja.
Pisao za Književni list, za zbornike koji se bave odnosom prirode i kulture, za naučno popularne i poučne publikacije i za sve vrste medija (uključujući i scenarija i spikerske tekstove za radio i televiziju), a najčešće objavljivao u domaćim i međunarodnim naučnim i stručnim publikacijama.
Autor je brojnih predgovora knjiga i kataloga izložaba. Prevodi(o) stručne enciklopedije i naratorske tekstove za televiziju. Zanimao se i ilustrovanjem knjiga.
 

POMILOVAN-

JA ZA VOK i more u Boki

za svaki njegov val i za Jaz za
Žalosni ulcinjski
Žal i za Crni
Žar

za ludo svako jezero
Manito i nemahnito
za Ludoš tako ramsarski

za Taru svetsku baštinu
za Skadarsko nacionalnu maštinu
(i onaj Krš od Starčeve na njemu).

Za Savu za
Zasavicu
Moravu Moravicu Moravište
Drim Drinu Drinjaču
tri Rzava
dve Konjske
i jednu reku Ljudsku (ko riječ).

Za Međurječ
Lijevu Desnu i Srednju
rijeku reku i rukavac
(i za Dunavac
pokojnog Jojkića).

Za Ostrva
Ratna za Ribarska
za Adu Hadu Vadu Huju za
Čapljanac i For-Kontumac
za Čibukliju Ciganliju za
Kefaloniju i za Stratoriju

za Igalo
Ingalo Lido Štrand
za Pržno Pesak Prud
(i za svaku najmanju sprutku
ticu).

Za Dobru
Dobravu i za Zlipotok
za zamućene
Bistrice i
bistre Mutnice
za Sitnice
Krupe i Krupce
za Mrtvicu
za Živaču
(i za vivka ticu vlastelicu).

Čak i za Guzajnu

Za Rusandu
za Barandu
za Gospođin
vir i Vražje
firove za prezrelu
Obedsku i Nedozrelu
i baru svaku
Cigansku
il Carsku.

Za Kapetanski
i rit svaki vojvodinski
(pun ovaca, goveda i konja)

Za blata
Bela i crna Velja
Mala Gornja i Donja
(i za blatnjaču u njima ribu).

Za močvare Mlake
za Budžake
i Sazlije
i Poloje
Lokve
Klokote lonce Boane i Korita
Ključeve Kutove Jarčine
Jamure forlande ispred rita
i Reve i Kubike (pune žaba
drezge i žabokrečine).

Za Mirušu
Tišak i Buk
Besni fok riblji
Sebeš i Mokri i
Suvi potok
za svaki tok Sisak pištalinu
svu i Sopot.

Za Oko i Grlo i Čelo
Glave Zete i Vrelo
Mlave za
Istok
isto kao
i za Karaklijića Ponore
i za Karajukića bunare

Za ponornice Sutorine
za vode Savine i Marine
Dobre i Ljute
Tople Studene
i Bezdan

za Kraljevu
za Knez-vodu
i Smrdan

naročito za vodu Bulibanovac
(koju spodiže Stanimir ocu Ljubomiru).
I za Lugomir

za Alugu
za Luku
Rogoznicu Šamak Vrbiš
rogoz situ ševar vrbu šaš i šiš
za svaku
krivu
(a nije skrivila ništa)
ivu
i jovu

i ovu
košćelu na Petrovoj ponti
(što belo izbroja granje
i ode),

Za slavne i vode bezimene
za sve stanove vodene
(i vodeništa)

tražim pomilovanje.

Lido di Venezia, 1996.

(u jednoj junskoj noći bez sanka
Bože me prosti ja
tražim milosti za svaki tok i svaku kap vode

Ja, Voki V. Nevešt
oprosti Desanka)

 

Copyright © by Balkanski književni glasnik – BKG, 2007.

Nazad