ZLATKO PANGARIĆ

Rođen 4. aprila 1962. god. u Bačkom Monoštoru.
Objavljene knjige: ''Uvod u psihoistoriju'', Narodna knjiga, Beograd 2001., ''Nova romantika'', Narodna knjiga, Beograd 2003., ''Znakovi i stilske figure'', Meta-Fora 2006., ''Moja fizika'', Art-projekt, Zrenjanin 2007.
Objavljivao u časopisima: ''Književne novine'', ''Rukovet'', ''Koraci'', ''Ulaznica'', ''Sent'', ''Polja'', ''Zlatna greda'', ''Književni list'', ''Gradina'' i „Balkanski književni glasnik“.

 
MOJA FIZIKA


Mladi iskušenik
ovako je razmišljao:
Sada kada znam
(sve što se znati sme)
zašto dalje, i dokle,
ta agonija vremena?

Neizmerna noć
uklještena zvezdama.

Tajne krezube!

Zar da u predele
i trenutke jada,
uplićem,
neprocenjivi smisao
lepote?

Rezervisan:
Industriji plastike!

U bajkovitoj zemlji cveća
- šta bi znao?

Danas ima, verujem,
dara za oduševljenje
što se uvećava deponija!

Mojom ličnom fizikom*
merim vreme i lepotu:

Korak mera vremena.
Korak mera prostora.

 
 
* Moderno naučno znanje reorganizovalo je sve grčke pojmove (voda, zemlja, vatra…) u sasvim određene fizičko-hemijske procese i spojeve. Sve je na jedan drugačiji način fundirano.
Možemo na jednom primeru učiniti suprotno. Upotrebom primitivnog pojam (primitivnog u logičkom smislu) umesto visoko-apstraktnog, dobićemo izvesno sažimanje razlika, tj. dobićemo prednaučne pojmove.
Izraz za brzinu v = s/t reorganizovaćemo tako što ćemo za jedinicu puta uzeti rastojanje jednog koraka, a za jedinicu vremena trajanje jednog koraka.

v = s / t
v = korak / korak = 1

Izraz za brzinu znači samo to da smo iskoračili, da se krećemo brzinom korak za korak. Pogledajmo sada izraz za jednako ubrzano/usporeno kretanje:

v1,2 = vo ± at
vo – početna brzina

a = v / t = (korak / korak) / korak = 1 / korak

v1,2 = korako / korako ± (1/ korak) korak
v1,2 = l ± 1
v1 = 1 + 1 = 2
v2 = 1 – 1 = 0

Dakle, korak se može dodati samo na korak, dok usporavanje znači zaustavljanje.

Pokušaćemo sada sa Drugim Njutnovim zakonom. Pojam mase biće zamenjen masom moga tela, ali neće biti izražen u kilogramima, nego prosto ja.


F = ma
F = ja (1/ korak)
F = ja / korak

Sada sledi ista zamena u izrazu za snagu:

P = Fv
P = ja / korak (korak / korak)
P = ja / korak

Zaista, u običnom govoru još uvek izraze za silu i snagu koristimo kao sinonime (silan / snažan). Izrazi za impuls sile, količinu kretanja i mehanički rad, posle zamene i sređivanja dobiće isti oblik.

I = Ft = (ja / korak) korak = ja
H = mv = ja (korak / korak) = ja
A = Fs = (ja / korak) korak = ja

Naravno, iz ove primitivne fizike može se izvesti Njutnova. Potrebno je samo rastaviti prostor i vreme. Potrebno je fiziku ubiti!

 

Copyright © by Balkanski književni glasnik – BKG, 2007.

Nazad