MIRJANA SIMOVIĆ

Mirjana Simović, rodjena 1980.godine, apsolvent je na katedri za srpsku književnost Filološkog fakulteta u Beogradu. Živi u Pančevu. Objavljivala literarne radove u elektronskom časopisu Treći trg, Rukopisima i drugim zbornicima. Osvojila drugu nagradu za poeziju na konkursu časopisa Ulaznica 2007. godine.
 

 

Onomatopeja

Hladno je, hladno je
naspram ekrana.
Hladno je,
sedi bled muškarac.
Tv se propinje na prste
da me ugleda
kako se sklanjam u kuhinju.
Napustila sam uređaj u pogrešnom trenutku,
pokušala da se vratim
da pojačam ton. „Hladno“.
Ti koraci me pršte kao jaje zalutalo na pod.
Klizavo je u povratku, putanja je ljigava,
spiker je zategnut,
remote control sve prezire,
zadocnila je večera.

Mandrovo drvo

Tuga mora da je praktična
treba da je hidrogenska bomba
ili daždevnjak
ili diskretna senka za oči

da se napirlita
smešna precioza
da se sakrije uplakan podočnjak

Mandrovo Drvo koje korača korenom
za godinu dana nekoliko metara
ali ne zna kuda
zagazi u vodu

istrune

 

Copyright © by Mirjana Simović & Balkanski književni glasnik – BKG, 2007.

Nazad