JELENA BOGAVAC

Zovem se Jelena.
Rođena sam u maju 1973. godine.
Završila sam Filološku gimnaziju u Beogradu.
Apsolvirala sam na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.
Diplomirala sam na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, na odseku Pozorišna i radio režija.
Zaposlena sam u Bitef teatru u Beogradu kao dramaturg.
Ime neformalne pozorišne trupe, koju činimo Minja Bogavac, Igor Marković, mnogo saradnika i ja, je Drama Mental Studio.
Režirala sam tridesetak predstava.
Napisala sam roman „Betmen nad Zvezdarom“.
Za režiju i glumu dobila sam nekoliko nagrada na internacionalnim festivalima.
Živim na Senjaku.

U ovom broju Balkanski književni glasnik objavljuje izbor od nekoliko njenih pesama iz zbirke Mama, Tata, Sunce, Sestra i Ja koja je objavljena u ediciji „Istok – Zapad“.


 

 

MAMA, TATA, SUNCE, SESTRA I JA


VEŠTINA

Dobro veče.
Draga publiko.
Dobro došli u pozorište.
Moje ime je Jelena.
Po struci reditelj.
Po zvanju dramaturg.
U suštini budala.
Po želji.
Večeras ću vam izrežirati nešto izuzetno.
Dopadljivo.
Molim se da izmamim osmeh.
Od vas gospođo.
Smešak.
Da se poklonim.
Rascepim pogled vaš na pola.
I spojim obrnuto dve polovine.
I okrenem nebo
Pa ga preslikam za stošesedeset stepeni.
Za hiljadu sto šesdeset stepenika.
I tri.
Osvetlim četiri kule.
Četiri kraja sveta
I svoje duše
Svaki ćošak
Uz naklon
I da ne boli ni malo
Da ne smeta loži
Sa smeškom kad završim
Da znamo da ništa
posebno nije
To što pred vama plačem i cerim se i derem
Svoju dušu
Aman,
Svoju košulju.
Amin.
Svoj pogled ukrštam
Dok čak i šmiram 
Gospođo.
Zaslužujem makar smešak.
Mada ni prezir
Ne bi mi bio dovoljan.
Tvrdoglavo težim katarzi
Gospodine.

 


IGRA

Kolikogod slobode hoću.
Koliko god.
Ću imati
Dobiti
Uze ti
Zdrobiti
Pozvati
Uhvati ti
Tiskati
Pritisnuti
Utisnuti u senu
Senku sela ti
Ne znam
Ti.
Si bi mogao biti ne hajem za svet preokret u ritmu kola da se sigramo. 
Ali naravno.
Svi su otišli
Svi će otići neka im je Bog u pomoći
Otišli i stari i mladi i smisao za humor moj
Otišo
A da bi se vratio
Vratio obrlatio.
Mogu umem i smem.

Uvek da se vrnem.
Kadgod
Katkad
Svakatkad
Svakad
sad
Pre no što se vinem


KRUG

Večeras je bilo Badnje veče.
Bili smo u porti.
Vrteli oko crkve u krug.
Spajali i tekli.
Tekli u krug.
Samo jednom zatvorili krug.
Onda smo palili Badnjak.
A on je kroz prostor
Goreo u krug.
Uzdizao se dimom.
Opadao u pahuljama
Ognjenog snega.
Padala je kiša
Izgorelog lišća
Iz zimskog neba
Po nama.

 

Copyright © by Balkanski književni glasnik – BKG, 2008.
CIP – Katalogizacija u publikaciji, Narodna biblioteka Srbije, Beograd 82 BALKANSKI KNJIŽEVNI GLASNIK, [Elektronski izvor] / Glavni i odgovorni urednik Dušan Gojkov.
– Elektronski časopis. Način dostupa (URL) http://balkanliteraryherald.com/ ISSN 1452-9254 = Balkanski književni glasnik (Online) COBISS.SR-ID 141175564 BKG 1 / 2008. Sveska 14.

Nazad