NATAŠA SIMEUNOVIĆ

Nataša Simeunović, rođena 1979. godine u Aranđelovcu, diplomirala na grupi za Srpsku književnost i jezik sa opštom književnošću na Filološkom fakultetu u Beogradu, postdiplomac Fakulteta političkih nauka-smer Komunikologija, profesor srpskog jezika i književnosti u VII beogradskoj gimnaziji, učesnik književne radionice Centra za stvaralaštvo mladih. Zbirka pesama dva puta u najužem izboru za nagradu Mladi Dis. Objavljene pesme u časopisima Balkanski književni glasnik i Disovo proleće, i u zborniku Rudnička vrela. Priče objavljene u zbornicima Vrata moje priče i Najkraće priče 2004, eseji objavljeni u časopisima Povelja i Naš trag.

 

 

 

OD BELOG DO BELOG

Knjiga

Anđeo amnezije spustio je svoja topla krila na njene oči

Spavala je
Snom tragača sudbine koji se ne da stići
Meka koža njenih zagonetnih belina
Spaljena je na lomači vekova
Na crne vitice ugnezdile se šarene ptice s oštrim kandžama

Trgla se

Oblači svoju nevinost u belu haljinu siromašnog kroja
Odlazi poslednjim vozom unatrag

Brzopleti krvnici
Jure
Da joj reči iz usta

Ukradu

 

Od belog do belog

Govorio sam sebi
Ne znaš ti ništa ni o čemu
Ni zuba da probeli
Kud da se nosim sa nekim
Ništa da me uhvati
Nigdina da me traži

Ja sam se smejao drugima
U kožu će im ući novostamenost
Na severu su crni obrazi ledili obzor
Središte je u žutoj boji ključalo
Nebitno je šta će se reći
U vilicama će im se istok zaglaviti

Nisam i neću i ne znam
Uobrazilja je krvoločna
Zapadno od drveta beli se belo
A ni zuba da probeli
Zabelite me uskrsnućem
Izbeleće beline

 

Kolevka

Putnik i Mesto

Zaboravili su te u kolevci
U potčinjavanju početka
U zavezanom zavežljaju
Nisi se bunio
Naučio si da te nisu rode donele
I to ti je bilo dovoljno
Gledao si druge kako se drže za skut
Nekako drugačije

Od tebe do tebe put je dugačak
Nepregledan
Kolevku nisi spalio
Posadio si je u vir svoje osećajnosti
Da ne bi zaboravio da te rode nisu donele
Stvorili te oni
Odvojili od sebe deo mesa i rebara
A nisu se setili da rode ipak postoje

 

Radosna vest

Jer Sin Čovječiji dođe da spase izgubljeno

Od blata si pravio ptice koje su letele
Igrao se umiranja sa drugima
Dete kao dete
Nemirnog duha
Nebo ti je bilo blizu
Ispunilo se
Proroci su rekli
Bor, kedar i kiparis
Odneli su te na leđima
I prikovali
Hranilnicu

 

Zavičaj i reči

Iznad žutih vrhova zgrada tmurno nebo
Naslanjalo se niskim laktovima
Na misao o tvrdom i vrelom pesku
Tamo negde
Daleko od zavičaja
Od zelene punoće vazduha
Ovde
Gde oblaci mladu vatru na stari log porađaju
Koža nije tako skupa
S kolena na koleno prenosilo se učenje da je ona samo omotač
Približno iste boje
Svuda
Ova koža
Ta koža
Ona koža
Tamo
Ptice se možda ne sele
Ni zavese ne stvaraju iste šare na staklu
Sunce se ljubi u čelo zbog koordinata zadanih u jeziku
Ovde su sidra zarđala
Reči se trampe za krpice i tikvice
U kovčegu se čuvaju
Služe za pravljenje vanilica i slanje poruka
Tapkaju po mraku i skaču po trotoaru kao grad
Podvrgavaju se hirurškim zahvatima
A inače
Usna duplja ih uvek slatko povraća
Reči
Amnezija e Morte
Sile razaranja


Straža

Vitati ne znadosmo u hladnom zavičaju
Zemlja koju obožavasmo beše suviše posna
Bez glave pođosmo u nepoznato da iskamo blagodat i mošt
Neke druge hraniteljke
Prođosmo gore visoke i prebrodismo reke široke
Začudiše nas besede onih od kojih smo pištu otimali

Kami su padali na naše vratove
Koplja smo lomili na mekim rebrima mnogobrojnih vragova
Lik naš se prostirao kroz ves mir

Ne strahovasmo mi pogani od duge nošti
U novim žilištima medovina nas i dalje životvoriše

Hteli smo se nastaniti tamo
Gde su znamenija strašna
U boji zlata s prekrštenim rukama stajala
Ali nas je odbila velikota i nama strana čistota plavog
Sjajno su blještale klesane stene
I var je neki ušao u krv našu

Razga se ukrštaše na lonu sunčevog odsjaja
Beše nam duša tako plodna i bitije ispunjeno
Vina je naša bila al’ je ispravismo
One čudne prekrštene ruke u svoje uzesmo

Da, tog lepog jutra
Postali smo
Straža

 

Copyright © by Balkanski književni glasnik – BKG, 2008.
CIP – Katalogizacija u publikaciji, Narodna biblioteka Srbije, Beograd 82 BALKANSKI KNJIŽEVNI GLASNIK, [Elektronski izvor] / Glavni i odgovorni urednik Dušan Gojkov.
– Elektronski časopis. Način dostupa (URL) http://balkanliteraryherald.com/ ISSN 1452-9254 = Balkanski književni glasnik (Online) COBISS.SR-ID 141175564 BKG 1 / 2008. Sveska 14. .

Nazad