STEVAN MIHAILOVIĆ

Rođen u Beogradu 1932., diplomirani filolog (jugoslovenska knjizevnost i srpskohrvatski jezik na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1955. godine). Piše i objavljuje u domaćoj i inostranoj periodici poeziju, kratku prozu, aforizme, kriticke osvrte. 
Zbirka haibuna (kratka proza sa haiku pesmom) "Cvet i dinosaurusi",  1999. godine, izdanje Haiku klub "Aleksandar Nejgebauer", Drustvo prijateljstva Jugoslavija-Japan, Novi Sad, i zbirka haiku pesama "Dodiri", 2004. godine, izdanje Haiku udruženje Srbije i Crne Gore, Beograd … Dobitnik je i više nagrada za haiku i haibun na domaćim konkursima i u svetu (u Japanu i dr.). Živi u Beogradu.

 

 

PESNIKU U POHODE

Branku Miljkoviću, pesniku vizionaru.


"Reč vatra! ja sam joj rekao hvala što živim
Reč smrt! hvala joj što me još ne preči
da volim samog sebe i da se divim
svojoj ljudskoj moći da izgovaram reči." 1)

 

Vatrene zvezde davno nema,
ubi je prejaka reč,
još samo varljiva svetlost njena
u očnji vid plamičke vatre doprema
al' ptice nema,al' ptice nema. 

 

" Biljka te misli; moj um se iseli
Smelo u cvet koji ironično gleda
Lobanju praznu. Ko pticom isceli
Ponor proleću bezazlenost preda. " 2)


Žar-ptico gde si se izgubila,
dokaži da pesnik pravo ima
što te doziva..
al' svuda zjapi praznina..
zjapi praznina !..
Odletela i Utva- zlatokrila
staništa njena zagadjena
od zemaljskih piromana.

 

" Razljućen plod
Ismejani šećer
Žestoku rakiju spravlja
Od sunca i sutrašnjeg dana
Jedan mrtvi orao
Leti preko neba
Sto razbojnika na mestu andjeoskom
S budućnošću se šali " 3)

Reč prejaka se više ne čuje
da li se skamenila
pretvorila u tišinu, tišinu..
u nemi krik čoveka odlazećeg
što Feniks uzalud doziva
Feniks!.. Feniks!.. Feniks!

 

" Jedina ume da pepeo pobedi
I da iz vatre iznese svoj glas
Obećana u odgovoru na pakao leti
Sama u sebi i čeka svoj čas. " 4)

 

Da li je to samo pesma ostala
bez reči, bez zvuka,
samo pesma ?..
Dobro si naslutio
čovek se u pesmu pretvorio..
al' nemi krik..
ubi ga prejaka praznina u njemu ?


" Podzemni vetar uspava zaspale
Ulaz čuvaju dve tišine i hrid
To nije ljubav to je patnja i zid
Od lobanja gde trunu zvezde što su sjale. " 5)

 

Ni crne tuge nema..
srce se pretvorilo
umesto u Sunce
u moćnu mašinu što hrli
u zvezdanu prašinu
i duša gubi
toplinu.. toplinu.. toplinu !..

 

Poneka ptica prhne
praznina je vine
al' brzo gubi visinu
i pada na tlo tvrdo
duša je kratkog daha ako je ima
medju multimolekulima iz epruvete?

Ili se to nova duša stvara
bez bola i utvara
praznina joj kolevka bez oltara ?..

Možda se ipak negde
za let priprema Feniks
da zvezdanom pesmom sleti..
možda će u svetlosnom sjaju
čoveku doneti skiptar
vladara munje i svetla ?..
Možda će prinete žrtve
daleko veće nego bogovima starim
moć dati njemu da vlada
munjom i svetlom !?..


Al' zašto nestaje toplina?..
U ime majke i oca, kćeri i sina
neka se vraća toplina !.. toplina !..
Nek Žar-ptica sleti sa visina
u svetlosnom sjaju !..
Nek svetlo toplinu budi
u ovoj ledenoj studi
tog krika nemog !!!.


Vatrene zvezde davno nema
jos samo varljiva svetlost sa visina
izmami pogled u prazno..


" Čudni dijalog izmedju vatre i ptice
Obećava pticu čarobniju,vatru pametniju
Ako pronadju zajednički jezik
Ptica i vatra mogu da spasu svet. " 6) 

 

Žar-ptico sini u visini
toplinu daruj praznini !!!
da nije kasno.. da nije kasno !?

 

"Ljubavi moja mrtva a ipak živa
O sve što prodje večnost jedna biva
I nema mene al' ima ljubavi moje. " 7)

 

 

Stihovi Branka Miljkovića:
1) Iz ciklusa "Svest o pesmi" u zbirci: "Vatra i nista" ;
2)
 Iz poeme "Ariljski andjeo" u zbirci: "Vatra i nista" ;
3) Pesma "Zapis" u zborniku " Poezija " ;
4) Pesma "Feniks II" iz ciklusa "Patetika vatre" u zbirci "Vatra i nista" 
5) Pesma "Kula lobanja" iz ciklusa  "Tragicni soneti" u zbirci "Uzalud je budim" ;
6)
Pesma "Buducnost vatre" iz ciklusa "Osecanje  sveta" u zbirci "Poreklo nade" ;
7)
 Pesma "Magistrale" iz ciklusa "Tragicni soneti" u zbirci "Uzalud je budim".

 

Copyright © by Balkanski književni glasnik – BKG, 2008.
CIP – Katalogizacija u publikaciji, Narodna biblioteka Srbije, Beograd 82 BALKANSKI KNJIŽEVNI GLASNIK, [Elektronski izvor] / Glavni i odgovorni urednik Dušan Gojkov.
– Elektronski časopis. Način dostupa (URL) http://balkanliteraryherald.com/ ISSN 1452-9254 = Balkanski književni glasnik (Online) COBISS.SR-ID 141175564 BKG 1 / 2008. Sveska 14.

Nazad