FAHRIJA FAHRA HODŽIĆ 1944 – 2006.

Rođena 1944. u Trpezima. Ekonomski fakultet završila u Sarajevu. Radila u redakciji preduzeća Veselin Masleša, kao urednik časopisa FEB i u izdavaštvu FEB-a.
Priredila i objavila zbirku narodnih priča „ Sandžačke hićaje“. Od 1992. živila u Engleskoj. Objavljivala pjesme i priče na engleskom jeziku: British Poetry Antology, Poetry News – East Anglia, P.E.N. International Magazine, Poetry Now London Home Countries Antology, Uniting Thoughts...
Bila je član PEN International.
Umrla 2006.
Posthumno 2007. izdata zbirka njenih pjesama „Riznica“ iz koje Balkanski književni glasnik u ovom broju objavljuje izbor.
 
SANJA

Ne pali svjetlo
Majko u sumrak
Dok čežnja provijava

Pusti majko sumrak
Sanju da sanja
Ja sam onemoćala
Od svjetala
Automobila
Vijesti crnih
Taoci
Ratovi
Sestru ubio brat
Drugi jedan
Majku i djecu
I djecu
I djecu

Pusti majko sumrak
Da gradi kule
Bez svjetala
U sumrak hoću
Ljepotu
Da snivam
Da prizivam
Da volim
I ako treba
Da molim


NEŠTO TREĆE

Jedan pjesnik
Nad Sandžakom jeca

Drugi jedan
Od Sandžaka bježi

Grad Bihor neznan
Sebe davnog sniva

Sandžak je zemlja trave
Krv i stravu
Stoljeća skriva

Jedna žena mlada
Stalno nasmijana

Prvi drugom pametuje
Drugi prvom nešto snuje

Ti me želiš
Ja se bojim

I u tome
I u svemu
Ima nešto nepošteno
A istina nije
Ni sredina
Ni pošteno
Istina je nešto treće
Starija od pojave
I jača od želje

ZA JILL DANDO

Nikad se srele nismo
A ipak se dodirnusmo
Kao meta
Lovčeva

Ti bi živjela
Bez straha
Ali okrenula si tjeme
Da izgledaš
Poznata strijelcu

Ja predugo
Živjela
U strahu
A znam
Umrijet ću
Lako

Osjećanja
Koja drugima
Dadosmo
Naša su krivnja
Zlatno
Zlato
Za koje se mre

 

Copyright © by Balkanski književni glasnik – BKG, 2008.
CIP – Katalogizacija u publikaciji, Narodna biblioteka Srbije, Beograd 82 BALKANSKI KNJIŽEVNI GLASNIK, [Elektronski izvor] / Glavni i odgovorni urednik Dušan Gojkov.
– Elektronski časopis. Način dostupa (URL) http://balkanliteraryherald.com ISSN 1452-9254 = Balkanski književni glasnik (Online) COBISS.SR-ID 141175564
BKG 2 / 2008. Sveska 15.

Nazad