DANIL HARMS

Danil Ivanovič Juvačev Harms (1905.-1942.) bio je satiričar rane sovjetske ere. Koristio je nadrealistički i apsurdni stil. Pseudonim Harms parafraza je prezimena junaka Konana Dojla - Šerloka Holmsa, koji je smislio još u gimnaziji.
Harms je bio jedan od najznačajnijih predstavnika ruske avangarde i pripadnik avangardne grupe OBERIU. Nije bio popularan za života i većinu stvari izdao je u tajnosti kao samizdat. U prozi odbacuje klasičnu formu kratke priče, fabulu i psihologizam, stvarajući nov oblik "događaja" (Slučajevi), zasnovan na parodiranju tradicionalnih, ustaljenih veza u svakodnevici, šablona u ideologiji i istorijskom mišljenju.
Bio je osuđen za antisovjetsko delovanje i proveo godinu dana u zatvoru u Kursku. Tokom opsade Lenjingrada 1941, uhapšen je i po drugi put. U februaru 1942, umire od gladi u zatvorskoj bolnici u Lenjingradu.
 

"SLUČAJEVI" ZA DECU


MILION

Ulicom složno šeta
Četr'est dečaka šeta:
je'n, dva,
tri, četiri,
i na kvadrat četiri,
i pride još četiri.

U susret im iz sokaka
Ide četr'est devojaka:
je'n dva,
tri, četiri,
i četiri puta četiri,
i na kvadrat četiri,
i pride još četiri.

Kad se obe grupe spoje
Osamdeset skupa broje!
Je'n, dva,
tri, četiri,
i na kvadrat
četiri,
četrnaest
puta četiri,
i pride još četiri.

A na trgu veće stoji-
Ko će da ih sve prebroji! -
ne družina,
i ne četa,
ne gomila,
ni bataljon,
četrdeset
niti sto,
nego skoro milion!

Je'n, dva, tri, četiri,
i četiri
puta četiri,
sto četiri
puta četiri,
sto pedeset
puta četiri,
dvesta hiqada
puta četiri,
i pride još četiri!
Eto.

29.juna 1930.

* * *

Bio jednom muzičar Faradon,
Amadej Nikolaj Faradon.
Kada je flautu svirao
tu-lu-lu,
žabe su igrale
turlim
tu-lu-lu,
turlim
tu-lu-lu,
turlim!
Kada je svirao trubu
tu-ru-ru,
psići su đuskali
farlaj
tu-ru-ru,
farlaj
tu-ru-ru
farlaj!
Kada je citru svirao
din-di-rin,
pilad su tancala
tundrun
din-di-rin,
tundrun
din-di-rin,
tundrun!
Kada je Nikolaj Amadej Faradon
udarao talambase
dun dun
diri don,
krave su plesale
dun dun
diri don,
dun dun
diri don,
dun dun.
 

TIGAR NA ULICI

Ja sam dugo razmišljao
otkud tigar na ulici.

Mislio sam
I mislio,
Mislio sam
I mislio,

Kad odjednom vetar dunu,
I sve misli smetnuh s uma.

Tako da ja pojma nemam
Otkud tigar na ulici.

1936.

U GOSTIMA

izmisli priču

Mišić me na šolju čaja
Pazvao u novi dom.

Posle bezbroj pokušaja
Uvukoh se sa mukom.

A sada mi vi kažite:
Kako, zašto, zbog čega

Nema doma, niti čaja,
Ma, bukvalno ničega!

1938.

LAĐICA

Po reci plovi lađica,
Plovi punih jedara.
Na lađici su četiri
Vrlo hrabra mornara.

Imaju velike uši,
I repove dugačke.
Mačori samo ih plaše,
Tek mačori i - mačke!

1940.

* * *

Devet
Slika su
Ovde
Naslikali.
Devet
Minuta
Mi smo ih gledali.
A da ih je
Više
No devet,
Moj druže,
I mi bismo
U njih
Zijali
Još duže.

1941.

Prevod sa ruskog: Dragan Bunardžić
 

 

Copyright © by Balkanski književni glasnik – BKG, 2008.
Copyrignt prevoda © by Dragan Bunardžić
CIP – Katalogizacija u publikaciji, Narodna biblioteka Srbije, Beograd 82
BALKANSKI KNJIŽEVNI GLASNIK, [Elektronski izvor] / Glavni i odgovorni urednik Dušan Gojkov.
– Elektronski časopis. Način dostupa (URL) http://balkanliteraryherald.com
ISSN 1452-9254 = Balkanski književni glasnik (Online)
COBISS.SR-ID 141175564
BKG 2 / 2008. Sveska 15.

Nazad