ДУШКО РИСТИЋ

Рођен сам 1961 у Никшићу.У Београду живим и радим од 1983, где сам неуспешно студирао социологију. У средњој школи сам објавио збирку песама „Оивичени стварношћу“.

1988 био сам учесник на Фестивалу младих песника Југославије, одржаног у Подгорици.Онда су дошле ратне деведесете, када сам углавном био нем.

Поново сам се активирао пре пар година, тако да сам прошле године био и учесник на фестивалу Смедеревска песничка јесен.

Пишем и прозу.

   

Бувљак

Пре неки дан су убили целу породицу
Са образложењем
Да су били претња мојој породици
Смртна претња
Наравно
Прво смо били одушевљени својим спасиоцима
И следећих дана то су били наши хероји
И уживали су у свим почастима које смо могли
Да им пружимо
Онда је неко приметио да смо те вечери
Били у биоскопу
Да се уопште нисмо враћали кући
Нисмо чак ни чули нити видели било шта сумњиво
Спасиоци се тада брзо претворише у трговце
Нудећи нам по неодољиво ниској цени
Ствари које требају свакој породици
Престали смо да сумњамо
И наступи доба ценкања


Опрема

Имам све потребне папире
И могу постати Предмет
Наравно да се радујем томе
Предмет има своју вредност
Тачно се зна чему служи
И коме је потребан
Има своје окружење истих или сличних Предмета
А ако пожелим промену
Е то ће ићи мало теже
То се не практикује
Што би рекли сервисери
Да,њих сам заборавио
А они су такође врло важан део Опреме
Опрема
И њу сам заборавио
А она је једини излаз али и једини избор
Када постанеш предмет -
Поседовати што више Опреме


Отпор

Од сутра не знаш ништа што си знао
Осим оног што ти ја кажем
Не чујеш ништа осим звукова које ја произведем
Срушићу ти пола куће
Једна рука је вишка
Ишчупаћу је
Очи не дирам
Гадим се слузи
Затрпавам улице којима ти долазе пријатељи
Прљам папире на којима си мислио писати
Скидам стакло са прозора собе у којој спаваш
И твој одговор увек мора да буде – Важи
Важи
 

 

Copyright © by Balkanski književni glasnik – BKG, 2008.
CIP – Katalogizacija u publikaciji, Narodna biblioteka Srbije, Beograd 82
BALKANSKI KNJIŽEVNI GLASNIK, [Elektronski izvor] / Glavni i odgovorni urednik Dušan Gojkov.
– Elektronski časopis. Način dostupa (URL) http://balkanliteraryherald.com
ISSN 1452-9254 = Balkanski književni glasnik (Online)
COBISS.SR-ID 141175564
BKG 3 / 2008. Sveska 16.

Nazad