MARIJA ŠKORNIČKI

Marija Škornički rođena je u Valjevu 1959.godine. Poeziju je objavljivala u književnim listovima i časopisima: Naš trag, Bdenje, Naše stvaranje, Luča, Književne novine, Savremenik plus, Lipar, Nova Zora, Zlatna greda, Trag, Večernje novosti i drugima. Kao i na internetu: www.knjizevnost.org i na www.poezin.net.
Objavila je knjige poezije Drobnjački zapisi (Bistrica, N.Sad, 2006.); Miris kože (Brankovo kolo, Sremski Karlovci, 2007.). Živi i stvara u rodnom gradu.

Marija Škornički

 

 

KAMENI DRUM

Kameni drum
Izmiče belini
Ukršta pogled
I protiče
U nevidu
Svuci lice
Da ga celivam
Voštanica iščekuje
Nestajanje

Mrak ukrcaj
I počni
Iz početka
Bez sekire
I panja
Kao slatka voćka
Podrhtavaj
            (Senka zaleđena)
 

TO NISAM JA

To nisam ja
Već moje kosti
Uz basamke puze
Rečenice
Prelaze ulicu
Sirena prerano
Stigla
Na usnama tajne
Prže

Sagori
I ljubi
Kao ratnik
Pretke
U igri
Svitanje čezne
 

ISPALU PAMET

Ispalu pamet
Vetar diže
Glad
Mi jasna
U zenice
Privid viri

Ljuti koren
I amfore meda
Pod noktima
Oprez
I veliki bljesak

Pogled znojav
Vrda
Da zavara trag
         (Naslovima)
 

 

Copyright © by Balkanski književni glasnik – BKG, 2008.
CIP – Katalogizacija u publikaciji, Narodna biblioteka Srbije, Beograd 82
BALKANSKI KNJIŽEVNI GLASNIK, [Elektronski izvor] / Glavni i odgovorni urednik Dušan Gojkov.
– Elektronski časopis. Način dostupa (URL) http://balkanliteraryherald.com
ISSN 1452-9254 = Balkanski književni glasnik (Online)
COBISS.SR-ID 141175564
BKG 3 / 2008. Sveska 16.

Nazad