NINA SLIŠKOVIĆ

Moje ime je Nina Slišković. Rođena sam 1988. godine u znaku Vage u Splitu, gdje i danas živim.
Studiram komunikologiju u Zadru, trudim se upisati glumačku akademiju. Nikada ništa nisam objavljivala osim na internetu.

 

 

STAKLENA

Stajala sam. Na zimi. Naslonjena na staklo autobusne stanice. Na zimi. U prvom mjesecu. Uvijek sam govorila kako bi bilo ljepše da se broje u zvijezdama. U prvom mjesecu. Nove godine. Nove. Godine.

Osjećala sam. Osjećala sam tebe, iza sebe, odmah tu. Čula sam kako dišeš. Teško. Zimski. Prehlađeno. Jer si meni dao pokrivač kada me bolilo. Prehlada kao uspomena. Na nešto lijepo.

Zamišljala sam. Zamišljala sam brojne scene o kojima sam čitala. Zamišljala sam klišeje. Tvoj dah na vratu. Tvoje prste u kosi. Tvoj šapat u uhu.

Razmišljala sam, da li da se okrenem za 180° i prekinem ovo suludo nadmetanje dviju glava. Tvrdih glava. Tvrdoglava ja i tvrdoglavi ti.

Autobus broj 9. Odlazim. Naslonjena na staklo. Staklo hladno. U prvom mjesecu nove godine. A uistinu bi bilo ljepše da se broje u zvijezdama. Gledam svjetla kako bježe u suprotnom smjeru. Svjetla se mute. Svjetla se cakle. Svjetla padaju. Svjetla slana. Do usana. I onda kraj.
 

 

Copyright © by Balkanski književni glasnik – BKG, 2008.
CIP – Katalogizacija u publikaciji, Narodna biblioteka Srbije, Beograd 82
BALKANSKI KNJIŽEVNI GLASNIK, [Elektronski izvor] / Glavni i odgovorni urednik Dušan Gojkov.
– Elektronski časopis. Način dostupa (URL) http://balkanliteraryherald.com
ISSN 1452-9254 = Balkanski književni glasnik (Online)
COBISS.SR-ID 141175564
BKG 3 / 2008. Sveska 16.

Nazad