DENIS ROSANDA

Denis Rosanda, rojen v Kopru 20. septembra 1974, po poklicu tehnik strežbe, po duši pa nogometaš in električni kitarist. Živim v Izoli in delam kot receptor.
Denis Rosanda
   

*

Se ti je zaupala jesen,
je končno izdala,
o čemu sanjajo medvedi?

Morda o brzicah
in o polenovkah,
ki jih tukaj še nihče ni videl?

Zakaj nihče ne govori
o dobri letini kostanja,
ki se požvižga na sušo?

Na dlaneh
pušča vročo črno ljubezen,
in v ustih spomin na pomlad.
 

*

Večna lokomotiva jutra
kar naprej vleče
porjavele vagone
polne porjavelih ljudi.

Brez sape prispe na hrib,
zapre sajaste oči
in se spusti
navzdol po strmini.

V dolini jo zaustavi
luč dneva,
ljudje izstopijo,
sanje potujejo naprej.
 

*

Gora
ne zadržuje vode,
dopusti ji prostost.

Čeprav pričakuje
od nje vratolomni
skok po grebenu.
 

*

Dnevi se vlečejo
po gozdovih časa
kot partizanska četa.

Četi poveljuje spomin,
čeprav je včasih dobro,
da ga zamenja upanje.

Sanje so le
tople nežne roke,
ki oskrbijo ranjence,

volja pa je tista,
ki nosi na hrbtu
najtežji mitraljez.

A ko zmanjka časa,
se četa razpusti,
in ostane samo gozd.
 

*

Kako spretno
poskakuje reka,
po strugi polni
skalnatih preprek
in lačnih ostrih robov.

Z zaupanjem vase,
ohranja nedotakljivost.

Ni ujeta,
domuje
znotraj pretoka.

Pleše svoj ples,
ljubi svojo ljubezen,
ničesar ne pogreša,
samo izraža to, kar je.
 

*

So dežele,
o katerih veš samo,
kaj niso,

in občutki,
o katerih veš samo,
kje se ne nahajajo.

So želje,
ki se uresničujejo
na drugačen način,
kot bi si želeli.

Pa vendar,
se uresničujejo!
 

 

Copyright © by Balkanski književni glasnik – BKG, 2008.
CIP – Katalogizacija u publikaciji, Narodna biblioteka Srbije, Beograd 82
BALKANSKI KNJIŽEVNI GLASNIK, [Elektronski izvor] / Glavni i odgovorni urednik Dušan Gojkov.
– Elektronski časopis. Način dostupa (URL) http://balkanliteraryherald.com
ISSN 1452-9254 = Balkanski književni glasnik (Online)
COBISS.SR-ID 141175564
BKG 4 / 2008. Sveska 17.

Nazad