IGOR REMS

Igor Rems, pesnik i slikar, rođen je u Baru. Objavio sledeće poetske knjige: Na vratima carstva nebeskog 1996, Divlja reka 1996, Gradovi 1998, Hodočašća 1999, i Hodočašća (drugo dopunjeno izdanje) 2004.
Dobitnik je književne nagrade Povelja Rastko Petrović, 2000, Beograd, međunarodne književne nagrade Naji Naaman, 2003, Liban, Kočićevo Pero, 2006, Banja Luka.
Knjiga Hodočašća objavljena je na nemačkom jeziku u prevodu Astrid Filipsen.
Član je UKS, UKCG i UK Nemacke.
Imao više samostalnih i grupnih izložbi.
Ko ozebli sunce čeka da mu se pojavi nova poetska knjiga pod nazivom Slep od svetlosti koja već mesecima stoji kod izdavača.
Živi u Baru i Kelnu.
Igor Rems
   

DIVLJA REKA

Ti muziko raspojasana
Oblikuješ reči
Neispisane i lepršave
Kao hiljade bezimenih ptica
Čije oči u mraku svetle
Božanskim suzama

Muziko neprolazna
Lepotom rečima razgorevaš dušu
Beskrajna divlja reko
Vaseljeno nemerljiva
Oči od zaborava lečiš
Kao poslednja molitva klečiš
Ne bi li me spasila od potonuća

Budi mi pozdravljena Bezvremena
Večeras u tvoju čast pijem zalazak

Slutim kako snagom okeana
Pomeraš mirišljave granice
Nepoznatih svetova
 

MOŽE LI BREHT POBEĆI

Sećam se pesme strašnog Brehta
Jednoruki u šumarku

Neonacisti divljaju
Ubijaju Turke
Turci ubijaju Kurde

Ruke visoko podignute
Paraju nebo
Brehte
Pakuj stvari
Spremaj se za izgnanstvo

Da li mrtav Breht može da pobegne

Da li je Breht uopšte umro

Da li bi esesovci bili tako opasni
Kada bi im uzeli obe ruke

U ušima mi odzvanja
Jednoruki u šumarku
 

JA SAM VEĆ DALEKO

Ja sam već daleko
Moja tuga moćna
Razara u meni
Sve procvale voćnjake
Daljina - hitac
Ubija vid
Na dlanovima oćecam
Toplinu iscurelog oka
U bunilu
Ptica se u letu raspada
Majko
Ni cvet ne mogu da ti poklonim
Njegov ukradeni miris
Leleče u osami
 

NA OBALI

Na obali gore tela
Uklešteni čvorovi
Spirale
Izgubljene u zagonetkama

Celo popodne
Ljudi su se propinjali
U nemoći
Da vide nemoguće

Izgledalo je da vetar
Miluje lišće
Tamne kiparise
U nasilnom snošaju

Po peskovitim obalama
Sunce je prosipalo pepeo
Sagorelog avgusta

Na tananoj vodi
Zevale su lađe
Podne je blistalo
Udareni klin
U sunčevo teme
Mamilo je nebo
Na preljubu

Ovde
Gde su moje stope
Ljubavnici su umirali
Vekovima

Svejedno je ko će danas umreti
Ja ili Ti

ili Neko
 

 

Copyright © by Balkanski književni glasnik – BKG, 2008.
CIP – Katalogizacija u publikaciji, Narodna biblioteka Srbije, Beograd 82
BALKANSKI KNJIŽEVNI GLASNIK, [Elektronski izvor] / Glavni i odgovorni urednik Dušan Gojkov.
– Elektronski časopis. Način dostupa (URL) http://balkanliteraryherald.com
ISSN 1452-9254 = Balkanski književni glasnik (Online)
COBISS.SR-ID 141175564
BKG 4 / 2008. Sveska 17.

Nazad