2008.


Edgar Alan Po, Crna mačka, proza
Mehmed Đedović,
Vodi je da teče, odlomak iz romana
Mikica Ilić,
Bolesni san, proza
Mišel Barović,
Zaboravio sam što sam htio reći, proza
Nataša Antulov,
Pjesma/proza/monolog, proza
Predrag Ž. Vajagić, Četiri sobe, proza
Vladimir Nabokov, Nataša, proza
Vladimir Vujinović,
Nero burning rom, proza
Vukašin Vanja Račić, Ona postoji, proza
Zoran Ćirić, Kako je lepo (biti voljen od tebe), proza
Zoran Spasojević,
Darovi Svetog Grgura, proza
Ana Mušćet, Kapetan od papira, poezija
Denis Rosanda, Pesmi, poezija
Fahredin Shehu, Dve pesme, poezija
Fuad Kovač, Tragovi, poezija
Igor Rems, Divlja reka, poezija
Jože Štucin, Market kvintesencija, Belcanto, poezija
Marko Gregur, Dve pesme, poezija
Marko Matičetov, Dve morji, poezija
Miodrag Jakšić, Jedna od druge, poezija
Nada Crnogorac, Pjesma o pravokutniku, poezija
Romana Brolih, Nastupamo za nikoga, poezija
Slavko Jendričko, Brzo srce, poezija
Slobodanka Živković, Muk, putnik, poezija
Vladimir Kopicl, Odavde, tamo, poezija
Zoran M. Mandić, Rasute stvari, poezija
Separat: Nenad Jovanović, Arizona dream, kratka proza
Separat: Andreja Zelinka, Cijeli život, drama
Separat: Franc Kafka
Franc Kafka,
Presuda, proza
Primo Levi,
Proces, esej
Vesna Denčić,
Metamorfoza, esej
Jovica Aćin, Franc Kafka uživo, predgovor
Gustav Janouh,
Razgovori s Kafkom, zapisi, sećanja
Zanimljivosti iz Kafkinog života, beleške, pisma
Ala Tatarenko, Romančići, priče i druge povesti: postmoderne metamorofoze proznih žanrova, esej
Александра Ђуричић,
Писма из Салцбурга, поетски есеј
Igor Žic,
Kamov & Krleža & Desnica - Urbano & profano, esej
Josip Pejaković,
Bila jednom jedna zemlja, predgovor za knjigu "Svjetla u tunelu"
Svetlana Porović Mihajlović,
Prkosan čun na vetrovitom moru, esej
Zorislav Paunković,
Konstantin Vaginov, monografija

Broj uredila Vesna Denčić© by
BKD-BKG 2008.