MARKO MATIČETOV

Rodil sem se 27. februarja 1984. Prvo pesniško zbirko V vsaki stvari je ženska sem izdal leta 2006 pri KUD-u France Prešeren, Ljubljana. Pesmi sem do sedaj objavil tudi v revijah Primorska srečanja, Apokalipsa in Fontana. Sem absolvent politologije na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Živim v Luciji na slovenski obali.
Marko Matičetov
   

DVE MORJI

sta dve morji
je eno žensko drugo moško
je med njima kopna samota
le redko (ko se srečata na odprtem)
se moško morje zlije v ženskega
se žensko morje zlije v moškega
sta dve morji zliti
v eno morsko ljubezen
(sta dve morji morje)
 

DVOJE UST

so usta iz dvoje ust
ko nimata več vsak svojih
ko jih ne potrebujeta
ko ena usta govorijo besede za oba
uslišane neizgovorjene besede
 

RIO

ga spoznaš če si z žensko

mesto januarske reke
v njegovih bokih od sambe
v njegovih peščenih prsih
pod valovitimi prsti morja
v njegovih sladkornih očeh
ki so njene

a tvoje

              Rio de Janeiro, novembra 2007
 

GREŠ

greš
po mojih prstih ki pišejo

grem
po tvojih licih ki berejo

pišem
kar bom v pesmi pisal pišem

bereš
kar boš v pesmi brala bereš
 

 

Copyright © by Balkanski književni glasnik – BKG, 2008.
CIP – Katalogizacija u publikaciji, Narodna biblioteka Srbije, Beograd 82
BALKANSKI KNJIŽEVNI GLASNIK, [Elektronski izvor] / Glavni i odgovorni urednik Dušan Gojkov.
– Elektronski časopis. Način dostupa (URL) http://balkanliteraryherald.com
ISSN 1452-9254 = Balkanski književni glasnik (Online)
COBISS.SR-ID 141175564
BKG 4 / 2008. Sveska 17.

Nazad