MIODRAG JAKŠIĆ

Miodrag Jakšić, rođen je 1969. godine. Objavio je do sada šest knjiga za najmlađe, zastupljen je u mnogim antologijama i dobitnik je značajnih nagrada za svoje književno delo, a najveći uspeh imale su zbirke pesama iz zmajevske trilogije koju čine „Mali zmaj i njegovi snovi“, „Kako raste Mali zmaj“ i „Tajne zaljubljenog Malog zmaja“. Objavio muzički CD „Da se zemlja okreće nikada prestati neće" (album sa 12 pesama u interpretaciji Bore Đorđević, Goce Tržan, Aleksandre Slađane Milošević i dr.), Član je UKS.
Državni sekretar Ministarstva za dijasporu.

Miodrag Jakšić

   

JEDNA OD DRUGE

Najbolje je da upoznam,
međusobno,
sve svoje žene,
pa da se uzajamno druže
i tračaraju me.

Da u onim lepim baštama kafića

na Obilićevom vencu,
zajedno,
piju kafu,
analiziraju
moju natalnu kartu
i progovaraju
o njihovim uticajima,
na mene.

Da se naslađuju mnome,
ne budu više ljubomorne,
jedna na drugu,
i da konačno,
jedna od druge,
iskreno,
saznaju istinu,
da ništa nisam imao
ni sa jednom od njih.
 

SNEŠKA

Ima žena od koje poljupce tražiš
I one koje ti svoje usne nude…
Za prve živiš i važiš.
Druge su lude…
Sneška u prve spada.
Ali se ne da…
Mada…
Ima da se preda!

Vrednost te poezije ne znam
I čitam je na preskokce,
U oči je gledam i sve ću da dam,
Za te, grudi i okce…

To, znam.
 

PRIČAM PRIJATELJIMA

Pričam prijateljima
da sam sinoć upoznao
Anabelu Basalo.

Sedeli smo u kafani,
pili mineralnu vodu,
i popunjavali tiket
sportske kladionice,
dvoumeći se da li da
za dve utakmice,
švedske druge lige,
odigramo fikseve
ili
ukupan broj golova.

Pričam prijateljima,
a oni mi odgovaraju:
Bio si sa Anabelom Basalom
i pričao o fudbalu?!
Kretenu!
 

O NJIMA SU SVE PESME

Boli me glava od pohvala nebu,
Ljubavi, vinu i hlebu.
O njima su sve pesme.

Srk za ručkom, uzvik za kučkom,
I bojazan da će da ode…
To me brine.
A ne pesme o zavičaju i slobodi.
Vazduhu, svetlosti i vodi.
I kada će sunce da sine…
O suncu pogrda ne sme…
O njemu su sve pesme.

Kada se njiše njen kuk…
Ja čujem zvuk.
Samo me uz taj dah,
obuzme strah.
Ako bi pustio glas,
ostali bi bez nas.
O bože kakav ima stas…

Život je to, ukleto, prokleto…
Hoću pesmu o skotu,
a ne o životu.
O njemu su sve pesme.
 

 

Copyright © by Balkanski književni glasnik – BKG, 2008.
CIP – Katalogizacija u publikaciji, Narodna biblioteka Srbije, Beograd 82
BALKANSKI KNJIŽEVNI GLASNIK, [Elektronski izvor] / Glavni i odgovorni urednik Dušan Gojkov.
– Elektronski časopis. Način dostupa (URL) http://balkanliteraryherald.com
ISSN 1452-9254 = Balkanski književni glasnik (Online)
COBISS.SR-ID 141175564
BKG 4 / 2008. Sveska 17.

Nazad