ADAM ZAGAJEWSKI

Adam Zagajevski (1945.) je nekad bio mladi, gnevni pesnik koji je sve video jasno ocrtano. Nekome ko pročita samo jedan stih iz novije poezije Adam Zgajevskog će biti teško da ga zamisli kao mladog, gnevnog pesnika kojem je sve bilo tako jasno: "Ustani, otvori vrata, odveži konopce, / oslobodi se mreže nerava [...] i reci istinu, za to si ovde; u levoj ruci / držiš ljubav, u desnoj, mržnju."

1972. g. kada je napisao ove stihove, Zagajevski se pridružio onome što se zvalo ’Novi talas’, grupi pesnika, rođenih oko 1945. čiji su prvi radovi objavljeni oko 1970., i koji su težili da razotkriju pravu prirodu komunističke doktrine i komunističkog društva, pre u suštinskom nego u političkom smislu. Ali vrlo brzo se pokazalo da politika nije njegov element. Kasnih sedamdesetih njegova poezija je postala više lirska i lična u svom karakteru, poezija kulture i metafizike svakodnevnog iskustva. Poeziji je potrebna raznovrsnost realnog života. "Pesma izrasta na kontrastu, ali ga ne prerasta", napisao je 1980. Solidarnost sa onima koji su pod represijom ograničava pesnika; jedino u samoći misli bujnost sveta može biti dostignuta.

1982. Zagajevski je emigrirao u Pariz iz ličnih razloga. Ovde je njegov talenat konačno došao do sazrevanja. Njegova poezija postalo ono što je Česlav Miloš opisao kao "razmišljanje o protoku vremena u kojem se susreću istorijsko i metafizičko". Ona je bogata u konkretnim detaljima, protivna apstarkciji, i neočekivanim asocijacijama često povezuje prošlost sa sadašnjošću; u njoj vreme postaje višeslojno. Zagajevski pokušava da izrazi ono što leži ispod konflikata i nesklada opipljive stvarnosti, što sam ja gore zgodno nazvao"metafizika svakodnevnog iskustva". Sam Zagajevski to naziva "misticizam za početnike": istražujući sve ono što je vidljivo i opipljivo i koje prosto traži da bude izraženo, ali kojem se jedino može samo približiti, ili, koje se samo može nagovestiti. Realnost ne otkriva svoje pravo značenje, koje ostaje skriveno u mitu. Zato, kao što Zagajevski kaže u svojoj kratkoj poemi ’Glas’: "Ono što peva je ono što ne govori."

Gerard Rasch
 
Adam Zagajewski
   

U MALOM STANU

Pitao sam oca, ’Šta radiš po ceo dan?’ ’Sećam se.’

I u tom malom prašnjavom stanu u Glivicama,
u niskom bloku zgrada u sovjetskome stilu
koji kaže da svi gradovi treba da liče na barake,
i da će tesne sobe potući zavere,
gde maršira staromodni zidni sat, neumoran,

on svaki dan ponovo oživljava blagi septembar ’39., njegove zviždeće bombe,
i jezuitsku baštu u Lavovu, koja svetluca
zelenim sjajem javora i jasena i malih ptica,
kajak na Dnjestru, miris pruća i mokroga peska,
taj vreli dan kad si upoznao devojku koja studira pravo,
put teretnim vozom na zapad, do poslednje granice,
dve stotine ruža studenata
zahvalnih za tvoju pomoć ’68.
i druge epizode za koje nikad saznati neću,
poljubac devojke koja mi nije postala majka,

strah i slatke ogrozde detinjstva, slike izvučene
iz tog spokojnog ambisa pre mene.
Tvoje se sećanje odmotava u tom tihom stanu – u tišini,
sistematično, boriš se da na trenutak povratiš
svoj bolni vek.
 

NOVI HOTEL

U februaru su topole čak tužnije
nego u leto, onako smrznute i krute. Moja porodica
rasuta po celoj zemlji, i ispod zemlje,
u različitim državama, u pesmama i slikama.

Na trgu Na Groblach sam u podne.
Jednom sam tu posetio (delimično iz dužnosti)
svoju tetku i teču.
Oni više nisu oplakivali svoju sudbinu

ili režim, samo su njihova lica
ličila na prazni dućan starina.
Neko drugi je sad u njihovom stanu,
stranci, miris tuđeg života.

U blizini su sagradili novi hotel,
svetle sobe, doručak bez sumnje comme il faut,
sokovi, kafa, tost, staklo, beton,
zaborav – i iznenada, ne znam zašto,
trenutak probadajuće sreće.

Prevela Danijela Jovanović
 

 

Copyright © by Balkanski književni glasnik – BKG, 2008.
CIP – Katalogizacija u publikaciji, Narodna biblioteka Srbije, Beograd 82
BALKANSKI KNJIŽEVNI GLASNIK, [Elektronski izvor] / Glavni i odgovorni urednik Dušan Gojkov.
– Elektronski časopis. Način dostupa (URL) http://balkanliteraryherald.com
ISSN 1452-9254 = Balkanski književni glasnik (Online)
COBISS.SR-ID 141175564
BKG 5 / 2008. Sveska 18.

Nazad