BARBARA BERONJA

Rođena 1983. godine u Slavonskom Brodu. Diplomirala  kroatistiku i filozofiju na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Živi u Zagrebu.
Stalna suradnica Balkanskog književnog glasnika.
Barbara Beronja
   

POLUMJESEC

Tijela su oblivena znojem,
kose slijepljene,
a noge umorne i velike
sporo se vuku.
Sparno je.
Niski, tamni oblaci
u nedogled.

Iz daljine,
s autoputa
dopire buka auta i kamiona.
Na refove prolaze.
Remete tišinu.

Mi čučimo u polju
i beremo mahune.
Kraj lužanskog groblja,
kraj bakina mramorna groba
kidamo, punimo ampere.
Beremo
prije nego sve
uništi nevrijeme.

Tako je mirno,
tako dobro.

Čini se
da ne postoji ništa -
samo ovaj tihi trenutak,
ova prašnjava zemlja,
ove blatnjave ruke
i žute, žute mahune -
tako žute, tako lijepe,
prve ove godine.

... u šaci
kao da nebo držiš.
Blato liči na noć -
daleko, daleko
polumjesec u njoj
žuti se.
 

 

Copyright © by Balkanski književni glasnik – BKG, 2008.
CIP – Katalogizacija u publikaciji, Narodna biblioteka Srbije, Beograd 82
BALKANSKI KNJIŽEVNI GLASNIK, [Elektronski izvor] / Glavni i odgovorni urednik Dušan Gojkov.
– Elektronski časopis. Način dostupa (URL) http://balkanliteraryherald.com
ISSN 1452-9254 = Balkanski književni glasnik (Online)
COBISS.SR-ID 141175564
BKG 5 / 2008. Sveska 18.

Nazad