VERICA TRIČKOVIĆ

Verica Tričković, rođ.1961 u Neravu, Makedonija, od 1999 živi u Isernhagenu kod Hanovera u Nemačkoj.
Piše liriku i kratku prozu na srpskohrvatskom i nemačkom.
Objavila: Tražim neba jedan deo, pesme, Inorog Bor, 2002; Lokvanj i pelen, pesme, Brankovo kolo Sremski Karlovci, 2007;
Zastupljena, lirikom i prozom, u izdanjima više autora, kao i u listovima za literaturu u Srbiji, Makedoniji, Nemačkoj i Engleskoj.

Neobjavljeni naslovi: Tamosvetlina, pesme; Žar i plavet, pesme; Vozovi tamo više ne odlaze, priče

Dobitnik je više nagrada za poeziju i prozu na konkursima srpske literarne dijaspore.
 
Verica Tričković
   

GLASOVI IZ MAGLE

Krune se temelji horizonta
Kap sam te tajne
i svih varki.

Kroz maglene zidove gledam te,
pratim tvoj bledi trag
dok u meni stasavaš tiho.

Uzimam te i zaboravljam
kao da je svejedno da li si to ti
ili tvoja senka
u prah odevena.

Korak sam.
Vreme-džinovska stonoga:
otkorakne
i zaboravi.


Kad mesec pun razastre senke,
a ti ih razgrneš
tonem u tvoje bezdane.

Livadama mesečevih mena
ljubičaste marame
cvetaju.

Prsti neba, ukršteni,
na mesečevom svetle čelu.
Ispod nas
krošnje
plove.

Mnogolika,
neumitna
ženo,

kog prozora
raspiruješ
razdan?

Između nas
stoprozorje.

Prenesi preko mosta reku
i ne okreći se.
Neveste u belom plešu daleki ples.

Između nas svetionik.
Uznesene
na skerletni dlan
ćutnja
brod i obalu
grli.


U ćutnji
tajna
tinja.

Slutim te,
kao što pustinjski kamen
prah svoj
u crvenom vetru
sluti.
 

 

Copyright © by Balkanski književni glasnik – BKG, 2008.
CIP – Katalogizacija u publikaciji, Narodna biblioteka Srbije, Beograd 82
BALKANSKI KNJIŽEVNI GLASNIK, [Elektronski izvor] / Glavni i odgovorni urednik Dušan Gojkov.
– Elektronski časopis. Način dostupa (URL) http://balkanliteraryherald.com
ISSN 1452-9254 = Balkanski književni glasnik (Online)
COBISS.SR-ID 141175564
BKG 5 / 2008. Sveska 18.

Nazad