VIDA NENADIĆ

Vida Nenadić, Rođena 27/08/1964. godine u Užicu. Po završetku studija u Zemunu, živela i radila u Londonu. Misli, piše i prevodi na dva jezika: srpski i engleski.
Zastupljena u više novina, zbornika, antologija i elektronskih medija. Nagrađivana.
Do sada objavila dve zbirke pesama:
Prašina od zaborava (2007) i U izmaglici sećanja (2007).
Njen prvi roman Zoo Called London, nagrađen je na trećem Deretinom konkursu nagradom „Miroslav Dereta“ za najbolji neobjavljeni roman (2008).
U pripremi je njena nova knjiga poezije Kopča.
 

Vida Nenadić

   

PUTOVANJE AVIONOM

Sedela je
na praznom sedištu do mene,
zaogrnuta kaputom, punim mirisa prošlosti,
umotana šalom, obojenim bojama prolaznosti.
I za svaki slučaj,
vezana pojasom sigurnosti.

Tako visoko,
nadneta nad zemljom patnjom obeleženom,
kuvala je vino na mojim usnama,
sa mnom uz viski nazdravljala.
I gledala me kao da me oduvek poznaje...
Ona... u dušu hermetički zatvorena.

Gledala me je pogledom kojim se ne gleda
kroz ružičasta stakla, bez dioptrije.
A trebalo je sama da uđem u novo vreme
i nove prostore.
Trebalo je da me ostavi
zauvek... u pređenom.

Ona je bila moja prošlost.
Ona sam ja, dok ulazim u novu običnost,
na još jednom u nizu letova
koji navodno vodi ka ostrvu svetlosti.
Ona me u svodu nebeskom upisa
u večnu prolaznost svega.


VREME BUĐENJA

Mamurno te jutro
Dočekalo
U cik zore rano.

Prosulo se svo
Iz male flašice
Preko tebe.

Dan ti nosi vreme
Što se šnira
Stalno.

Prišio si mu
Nehotice
Još jednu zakrpu.

Poklapaju se
Jureći te
kazaljke Big Bena

Utopile ti se
U Temzi oči
Na njenom dnu.

Magija noći
Mora ti pomoći.
Nađi je u snu.


NA IZLOŽBI KIŠOBRANA

Nošena misaonim izvorima,
rečima i nadanjima,
pritisnuta tonama besmisla
često osećam poplavu u očima.
Tad poželim kišu.

Uporno se trudeći
da bar namirišem sunce
uvek kad u Londonu pada kiša,
krenem ja bez ulaznice,
na tu izložbu kišobrana.

Tad ne vidim ni ljude,
ni njihova lica.
Kao da pobegnu sa ulica.
Ne vidim ništa,
osim pola miliona kišobrana.

Vidim samo žute, zelene
i sve šarene kišobrane.
Vidim i one najbrojnije crne,
odbačene sa strane,
zbog iskrivljenih i polomljenih žica.

Vidim i one crvene,
što se sijaju kao zrele jagode.
Najjasnije vidim one plave,
što su, dok ih kiša kvasi
kao tvoje oči i morski talasi.
 

 

Copyright © by Balkanski književni glasnik – BKG, 2008.
CIP – Katalogizacija u publikaciji, Narodna biblioteka Srbije, Beograd 82
BALKANSKI KNJIŽEVNI GLASNIK, [Elektronski izvor] / Glavni i odgovorni urednik Dušan Gojkov.
– Elektronski časopis. Način dostupa (URL) http://balkanliteraryherald.com
ISSN 1452-9254 = Balkanski književni glasnik (Online)
COBISS.SR-ID 141175564
BKG 5 / 2008. Sveska 18.

Nazad