Hrvoje Vrdoljak

Hrvoje Vrdoljak, rođen 18.07.1990. u Splitu. Učenik jezične gimnazije. Prvi put objavljuje.
 
Hrvoje Vrdoljak
 

Je li vridilo

Budiš se ujutro,
dlan ti automatski leti na čelo.
Zatvorenih očiju
šetaš do kuhinje, uzimaš vode.
Jedna čaša, druga
čaša, treća; hm, kao sinoć.
Polako ti naviru sjećanja,
s onim istim dlanom, udaraš se.
Uz poljednje gutljaje kave,
pitaš se je li vridilo?
Već idući vikend;
prva čaša, druga čaša, treća...
 

 

Copyright © by Balkanski književni glasnik – BKG, 2008.
CIP – Katalogizacija u publikaciji, Narodna biblioteka Srbije, Beograd 82
BALKANSKI KNJIŽEVNI GLASNIK, [Elektronski izvor] / Glavni i odgovorni urednik Dušan Gojkov.
– Elektronski časopis. Način dostupa (URL) http://balkanliteraryherald.com
ISSN 1452-9254 = Balkanski književni glasnik (Online)
COBISS.SR-ID 141175564
BKG 6 / 2008. Sveska 19.

Nazad