Livija Reškovac

Livija Reškovac, rođena 1.08.1977. u Osijeku. Upisala fakultet u dvadeset i devetoj godini, sada na drugoj godini filozofije i hrvatskog jezika i književnosti. Živi u Osijeku.
Objavljivala u Alephu (fakultetske novine za književnost) gdje je i zamjenica urednice, te na Knjigomatu.
 

Livija Reškovac

   

NE PRODAJEM NASMIJEŠENOG PSA

Slučajno danas
mi nismo plesali
gledali smo
psećim očima
tupi i nijemi
šireći se u sadašnjost
valovima užasa


BACH U PROLJEĆE

u nastupu krajnosti
odbijam igrati
sporednu ulogu
barijere gluposti
ne mogu me
suzbiti
u besmisao
namami se sjenicom
u ljeto
bachom u proljeće
ispljuni nemir nestalnosti
kad okrenem glavu
crtam ti oči
staklastim puderom
držeći razinu
na kojoj nam se
sastaju ruke


POKUŠAJ II

dan je pao neočekivano brzo
skužila sam
da u mozaičnom slaganju stvarnosti
najviše nedostajem ja
skužila sam
da već dugo nisam napisala ni stih
istrošena na gluposti
skužila sam
da me je strah ovog papira
koji guši sve pokušaje pretvara u besmisao
skužila sam
da ću sutra opet makar poželjeti
da pribilježim učestalu pernatost prolaznosti
i skužila sam, jebi ga
da se o ovom nema
nešto pretjerano za reći

 

 

Copyright © by Balkanski književni glasnik – BKG, 2008.
CIP – Katalogizacija u publikaciji, Narodna biblioteka Srbije, Beograd 82
BALKANSKI KNJIŽEVNI GLASNIK, [Elektronski izvor] / Glavni i odgovorni urednik Dušan Gojkov.
– Elektronski časopis. Način dostupa (URL) http://balkanliteraryherald.com
ISSN 1452-9254 = Balkanski književni glasnik (Online)
COBISS.SR-ID 141175564
BKG 6 / 2008. Sveska 19.

Nazad