Marko Glišić

Marko Glišić, rođen je u Kragujevcu 1983. Diplomirao na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu, na katedri za srpski jeziki i književnost. 2008. upisao postdiplomske studije na Filološkom fakultetu u Beogradu. Živi u Kragujevcu i nije zaposlen.
 

Marko Glišić

   

MESEC I TOČAK

U bistrom oku kaljuge list.
Ne kao trn. Već kao zastor.
Baldahin. Branič protiv oblaka.
Pijanog nosa. Teturajućeg koraka.
A tih dana bilo je nespretnih koraka.
U tragu jednog takvog list se nastanio.

U ponoć. U predgrađe silazi Mesec.
Kaljuga širi svoj žuti baldahin. I gleda.
Sa podseoske deponije vrebaju ga Cigani.
Pale gume. Osvetljavaju mu put. I pevaju.

Mesec silazi krišom.
Dolazi do zaprežnog točka.
Obešenog o zid. Kao o božićnu jelku.
Prilazi mu tiho. Opipava mu puls.
U potpalublju oomčenog srca.
Duboko. Daleko. Čuju se damari.
To u njemu. I dalje. Dobuju konji.
A na njihovom kaljavom putu.
Osvetljenom mesečinom.
On. Verno ih prati.
Srcem. Od čeličnog bresta.
Tercira njihovom batu.
I gubi se. U tom ritmu.
Sve dalje. Sve dublje.
Za konjima. Za sobom.
Damar je sve tiši.

Mesec ga neće dozvati.
Neće čuti pesmu Cigana.
Naljutio se.
Uvredila ga je uloga nova.
A i brest je posečen.
 
 

 

Copyright © by Balkanski književni glasnik – BKG, 2008.
CIP – Katalogizacija u publikaciji, Narodna biblioteka Srbije, Beograd 82
BALKANSKI KNJIŽEVNI GLASNIK, [Elektronski izvor] / Glavni i odgovorni urednik Dušan Gojkov.
– Elektronski časopis. Način dostupa (URL) http://balkanliteraryherald.com
ISSN 1452-9254 = Balkanski književni glasnik (Online)
COBISS.SR-ID 141175564
BKG 6 / 2008. Sveska 19.

Nazad