Nikola Vučetić

Nikola Vučetić, rođen 1986. godine u Slavonskom Brodu.
Objavio zbirku poezije Podsvijesti.
 

Nikola Vučetić

   

kap u rijeci

moje ime nosi puno znamenaka sa sobom
moja pojava je jedna od mnogih
moji koraci su jedni od tisuću mimoišlih

i moje znamenke puno ne znače
i moja pojava blijedi u kratkom vremenu
i moji koraci stare s mojom pojavom

ali moj život je valjda
(zašto se to uopće pitam?)
jedinstven


Ali

Da sam noć,
poklonio bih ti zadnje kapi rose pred svitanje.

Da sam čaša,
pila bi iz mene svoju krv pred šankom života.

Da sam zvuk,
bila bi jedina orgulja svih drugih glazbala.

Da sam harem,
bila bi jedina sultanova ljubav.

Da sam svemir,
bila bi veliki prasak iz kojeg je potekao život.

No pošto je ali, riječ ispraznih želja,
ostat ću u tebi samo otisak ptice u mekom snijegu...
 


Molitva čekanja

Posljednji tramvaj hodi,
panteonu u kojem zelene oči borave,
lucidno gledajući u noć i arhanđele –
otpalog perja koji se statui erosa mole.

Vjetar odnosi crno perje na sve strane svijeta,
dim duhana postaje tamjan,
usamljena čaša njegova krv
jer ljubav nas vodi u raj ili pakao.

Smiješno, zar ne?
Samoća ti nagriza mrene,
gubiš li nadu u eros?
Postala si suviše prazna za takve vjere.


Uzalud

Kupajmo se u našoj smrti,
jer pao si sa zvijezda čovječe
i u zvijezdu ćeš se pretvoriti.

Svi ljudi ovdje,
kupaju se u svojoj smrti ovoga trenutka
i njihova lica su pojedinačni izrazi jedinog boga,
uznemirenog i tužnog ljudskoga roda.

Ona je došla danas!
U obliku vjetra na ispucanim usnama ljudi,
osjeti se, jer njenom poljupcu -
nitko ne odolijeva.

Nevidljivi plešemo iz dana u dan,
i krojimo svakakve živote,
po duljinama dana, suhoćom usana,
propalih nadanja i žaljenjem proteklog vremena.

Kupajmo se u našoj smrti,
jer uzalud si izmislio bol čovječe
i vratio se među zvijezde.
 

 

Copyright © by Balkanski književni glasnik – BKG, 2008.
CIP – Katalogizacija u publikaciji, Narodna biblioteka Srbije, Beograd 82
BALKANSKI KNJIŽEVNI GLASNIK, [Elektronski izvor] / Glavni i odgovorni urednik Dušan Gojkov.
– Elektronski časopis. Način dostupa (URL) http://balkanliteraryherald.com
ISSN 1452-9254 = Balkanski književni glasnik (Online)
COBISS.SR-ID 141175564
BKG 6 / 2008. Sveska 19.

Nazad