Slavica Lujić

Slavica Lujić je rođena 1973. godine u Bijeljini, gdje i živi i predaje srpski jezik u osnovnoj školi. Studirala je na Pedagoškoj akademiji, na grupi za srpski jezik i jugoslovensku književnost. Objavljuje prozu i poeziju u časopisu „Srpska vila“, a uskoro će objaviti i prvu zbirku pjesama.
 

Slavica Lujić

 

Riječ Velika

Ne slutih da ću sama ostati
Sve spava
Ja ...i dalje hodim
Tražeći
Riječ Veliku

Očekujući Lik
Zalazim duboko u Noć

Voljela bih
Da bez bola
Pređem Put
 
 

 

Copyright © by Balkanski književni glasnik – BKG, 2008.
CIP – Katalogizacija u publikaciji, Narodna biblioteka Srbije, Beograd 82
BALKANSKI KNJIŽEVNI GLASNIK, [Elektronski izvor] / Glavni i odgovorni urednik Dušan Gojkov.
– Elektronski časopis. Način dostupa (URL) http://balkanliteraryherald.com
ISSN 1452-9254 = Balkanski književni glasnik (Online)
COBISS.SR-ID 141175564
BKG 6 / 2008. Sveska 19.

Nazad