Slavomir Saša Nišavić

Slavomir Saša Nišavić, rođen je 26. oktobra 1959. godine u Bijelom Polju.
Poeziju je objavljivao u vodećim književnim listovima i časopisima.
Objavio je tri zbirke poezije Pridržavanje duše (Budućnost, N.Sad, 2003), Košuljica (Brankovo kolo, Sremski Karlovci, 2004.), Grebeni (Orpheus, Novi Sad, 2007).
Živi i radi u Novom Sadu.
 

Slavomir Saša Nišavić

 

U BELINI


U belini zida
Priviđa mi se tvoja koža

Snežni vrat
Dva kružna belega na grudima

Priviđa mi se prosut kapilar
Na tvojim bedrima

Crven končić i očna jabučica
Mala munja koja na tren
                       sobu osvetljava

Iz polutame iz mog daha
                                   govoriš
To više nije zid
To je riznica i bolnica
                                   za reči
Ram za moje rasuto telo.


ZLATNIK

Uzalud sam te čuvao
Vandali su raskovali kofer
Na silu otvorili šaku

Pre no obrišu krv
I rastoče vreme na tvom liku

Zapamti na tren
Žilice moga krvotoka
Otiske jagodica
Na užarenoj peći

Pod žigom zveri
U livnici novog veka
U svetlosti
U beloj rukavici
Mojih suznih očiju se seti


NE ZVANI GOSTI

Zaobiđi mi kuću
Ne udaraj u zvona i praporce
Ne kidaj tišinu niti
Moje krilce svemira

Podalje i ti i tvoja bajka
Ne obećavaj mi ni darove
Ni novce

Neka ovog puta dobrotvore
Zaobiđe tvoja ruka
Moju decu i vinograde

Neka ni stara dama ne svraća
Dosta mi je tog ne zvanog gosta
Još mi od njene ljubavi
Cvili kuća


KRTICA

Što zadana podignemo
Ti za noć potkopaš

Podzemna slepa carice
Ne pustoši nam polja
Nekidaj vinograde

Koliko samo strahujemo
Tamni bože
Što imaš čovekove ruke
Da ćeš nam i duše survati
U ambise
Odneti u crne hodnike

Snago zemlje
Useli sunce u lavirinte
U grobne bezdanice
Prosvetli pomračen um
Ogrej sleđeno srce.
 

 

Copyright © by Balkanski književni glasnik – BKG, 2008.
CIP – Katalogizacija u publikaciji, Narodna biblioteka Srbije, Beograd 82
BALKANSKI KNJIŽEVNI GLASNIK, [Elektronski izvor] / Glavni i odgovorni urednik Dušan Gojkov.
– Elektronski časopis. Način dostupa (URL) http://balkanliteraryherald.com
ISSN 1452-9254 = Balkanski književni glasnik (Online)
COBISS.SR-ID 141175564
BKG 6 / 2008. Sveska 19.

Nazad