Željko Perović

Željko Perović, rođen 1961. godine u Visokom, BiH, do sada izdao dvije zbirke pjesama na slovenskom (Podarjeni glasovi / Podareni glasovi, Trst 1997; Kapljevina, Maribor, 2001.) i jednu na hrvatskom jeziku (Utiha, Zagreb, 2002.), prevodi sa slovenskog na hrvatski i srpski jezik i obratno (prevod zbirke priča Roberta Mlinarca Sve o vjetrenjačama / Vse o vetrnicah na slovenski, prevod romana Ferija Lainščka Ki jo je megla prinesla / Koju je magla donijela na hrvatski; zbirku priča Franje Frančiča Trkaj, trkaj na nebeška vrata / Kucaj, kucaj na nebeska vrata sa slovenskog na srpski jezik... Prevode i poeziju objavljivao u revijama: Primorska srečanja, Mladika, Mentor, Lirikon, Poetikon, Paralele, Hotenja, Dialogi, Locutio online, Quorum (Zagreb), Album (Sarajevo), Balkanski književni glasnik…
 

Željko Perović

 


JUČE

uskušljalo nebo, oblaci
brzi, drugi
još brži, izvrnuti
konji u punoj snazi,
jašu ih sami
vrazi, uzbunjeno
jato vrana
ni ne grakće, samo leti
kroz gole krošnje
vjetar fijuče – danas
je juče, juče


NA PRISOJU

onako u sokovima
riječi, rekla mu je
šta bi joj sve

promaklo da nije
njega upoznala,
posjećivat ću te

krajem tjedna, ako
odeš predaleko

(taj se dan objesio

na fazanov korak
preko zasniježenog,
prisojnog strništa)


PREDANOST

jutrom obično, jer
drugačije i ne možeš,
iznova nadjeneš,

već predane oči,
pogledom kliziš
u svijet, sav,

takav – u sebi
i u njemu, pijući
iz čaša vremenskih,

dok ti po pipcima
sipi tiha glazba harfi
Eolovih


RITUAL

uvijek cjelovito i
nerazumno
proteže te u prostornost,

bez dahtanja, samo
ekstatična nemoć
proniče do oblaka

u oblaku zvijezda,
zanosi te u
ritual blizinā:

kad ti na usta liježe
usamljenost zraka,
cjelivaš svitanje,

u prepjevu nijeme jeke
nema želja, tek osjećaj -
misao, u zapis slažeš

što noć, što dan prebdije
posvuda uokolo, svaki
trenutak,

beskućniče, udomi te,
i ta kava – tako domaće
po vječnosti miriše
 

 

Copyright © by Balkanski književni glasnik – BKG, 2008.
CIP – Katalogizacija u publikaciji, Narodna biblioteka Srbije, Beograd 82
BALKANSKI KNJIŽEVNI GLASNIK, [Elektronski izvor] / Glavni i odgovorni urednik Dušan Gojkov.
– Elektronski časopis. Način dostupa (URL) http://balkanliteraryherald.com
ISSN 1452-9254 = Balkanski književni glasnik (Online)
COBISS.SR-ID 141175564
BKG 6 / 2008. Sveska 19.

Nazad