Dušan Opačić

Dušan Opačić je rođen 5. 10. 1977. g. u Beogradu. Novinar po profesiji. Živi i stvara u Beogradu i Nikoziji (Kipar).
 

Dušan Opačić

   

* * *

UVEK, me zaboli miris teškog proleća
Vreme kada se led topi
I odmrzavaju moje večne rane
Kada ležim otkriven
Pod sjajnom zvezdom bola
Kada budan sanjam daleke mirne snove
Samo sa jednom poslednjom željom
Brzog trzaja smrti
Koju neću preživeti
Oslobođen u stisnutoj reči
Pevam tiho da me niko ne čuje.


* * *

KASNO je, sigurno si legla
Kao pero lagano mlečnim putem lebdiš
Zurim u tebe, nepomično
Da te ne probudim
I more ne uznemirim
Te pučine prostrane od tvojih tajni
Stapam se lagano u beskrajni mir
Dok mesečev sjaj sa nebesa
Miluje senke koje plešu


* * *

OSTALA si u meni
Satkana od sećanja
Sakupljena u pramenu jedne noći
U zagrljaju sazvežđa
Iznad bajkovitog ušća
Gde si usnama dodirnula nebo
Uz pratnju velike vatre
Sa obala dalekih
Otplivala si gustom rekom
Začetom od mojih suza
Podigoh čašu visoko
Nazdravih drhtaju Tvom
Koji obasipa moj nemiran san
Odlaziš kroz buđenje nove groznice
Toliko oštro i duboko


* * *

Za ceo život Tvoj
Ostadoh samo TRENUTAK
Jedan tren i jedna ruka
Koja prođe kroz kose Tvoje
Slivene boje ponora
Kao san jedne noći
Miran i ukrašen zvezdama
Kao smrt
Svedočanstvo zaborava
Nestajem u plamenu
Tvoje mašte
U odjecima ljubavi i vremena


TIŠINA

Mračna i jeziva tišina
Sklonište neprekidnih briga
Pretvara se u niz nesrećnih slutnji
Daleko od Tebe, daleko od sna
Gde bih mogao noćas da Te nađem?
Da Te pozovem
Demonu što me goni, da zavaram trag
Da legnem sa Tobom na sigurnom i skrivenom mestu
Kraj kamina da utonem u zaborav
Da me dodir Tvoj, straha večnog oslobodi
Jednom bih da zapevam, a ljubav ne pomenem
Da usne Tvoje, oličje divljeg crvenila
Na telu mom, večni trag ostave
Da prvo jutro slobode dočekam
Zatvorenih očiju, nasmejan... Upokojen


MOLITVA

Molitva
Za milost i sreću
Te noći kada u lađu uđem
Kada krenem na put u beznađe
Da sa ljubavlju svojom
Dželatu osvetu dam
Kada mi te noći krv poteče
Pomisliću na Tvoje lice i oči
Kroz poslednji dah svoj
Poleteću u zagrljaj Tvoj
 

 

Copyright © by Balkanski književni glasnik – BKG, 2009.
CIP – Katalogizacija u publikaciji, Narodna biblioteka Srbije, Beograd 82
BALKANSKI KNJIŽEVNI GLASNIK, [Elektronski izvor] / Glavni i odgovorni urednik Dušan Gojkov.
– Elektronski časopis. Način dostupa (URL) http://balkanliteraryherald.com
ISSN 1452–9254 = Balkanski književni glasnik (Online)
COBISS.SR–ID 141175564
BKG 1 / 2009. Sveska 20.

Nazad