Dušan Radaković

Dušan Radaković, rođen 1968 godine u Zrenjaninu. Živi i radi u Zrenjaninu.
 

Dušan Radaković

   

TRI I DVA

Vidim da me čeka.
Iza one ograde od lima.

Ostao sam joj dužan
tri neizljubljena lica i dva neostvarena deteta.

I kada god pogledam prema ogradi
pokaže mi ta tri neizljubljena lica i ta dva neostvarena deteta.

Samo je jednom doviknula nešto poput ovoga:
To što ja pronosim ti nikada nisi dotakao.


PRAH

Da bi ohrabrila svoju sujetu,
prah stvoren od moga tela
biće prodat tebi,
za onaj hektar zemlje na izlazu iz sela.

Staviće ga u deset ljuski oraha
i pustiti niz moju sačuvanu krv do tvoje.

Sakrićeš ga ispod ormana,
da ga pas ne bi pronašao.
Unosićeš ga u svoj krevet svake večeri
i pričati sa njim.

Posle,
neko će ti ga ukrasti, možda jednog popodneva,
i ti ćeš sama sebi reći
da ti nije ni bio potreban,
jer nisi znala ko sam.


UMRLICA

Prekratiću ovaj dan čitajući sutrašnje novine
- rekoh ti.
Govoriš mi da sutrašnje novine ne postoje.
Samo današnje ili jučerašnje.

Otkuda onda moja umrlica u njima
- zapitah,
sa tobom ožalošćenom u donjem desnom uglu.

Govoriš mi da ne pričam gluposti.

A ja te molim da dođeš i vidiš moju sliku.
Ustaješ i staješ iza mojih leđa.
Plačeš.

Pa ti ćeš onda umreti danas
- govoriš u plaču.

Neću, našalio sam se, pogledaj datum,
ovo su ipak jučerašnje novine
- rekoh, pokazujući ti datum u gornjem desnom uglu.
 

 

Copyright © by Balkanski književni glasnik – BKG, 2009.
CIP – Katalogizacija u publikaciji, Narodna biblioteka Srbije, Beograd 82
BALKANSKI KNJIŽEVNI GLASNIK, [Elektronski izvor] / Glavni i odgovorni urednik Dušan Gojkov.
– Elektronski časopis. Način dostupa (URL) http://balkanliteraryherald.com
ISSN 1452–9254 = Balkanski književni glasnik (Online)
COBISS.SR–ID 141175564
BKG 1 / 2009. Sveska 20.

Nazad