Jelena Bogavac

Jelena Bogavac, rođena u maju 1973. godine. Završila Filološku gimnaziju u Beogradu.
Apsolvirala na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Diplomirala na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, na odseku Pozorišna i radio režija.
Zaposlena u Bitef teatru u Beogradu kao dramaturg.
Član neformalne pozorišne trupe Drama Mental Studio, koju čine Minja Bogavac, Igor Marković, mnogo saradnika.
Režirala tridesetak predstava.
Napisala roman „Betmen nad Zvezdarom“.
Za režiju i glumu dobila nekoliko nagrada na internacionalnim festivalima.
Živi na Senjaku.
 

   

PELIN BAŠTA

Prvo su ućutali drvoredi
Otkotrljala laganja
Dosledno
Sve jedno
Besi ipak bure kotrljaju
Misao joj posedela

Presadila je tugu iz očiju
U saksiju
Rasadila je rupe po rukama
Po krevetu žito

Kao krilo
Njiše se pokrov
Pokajničke perine

Živi za tren
u tremu sna
U spavanju
Kao koka

Gleda slike
ljudi koje poznaje
sa slika

Veoma bi volela da s nekim podeli
Dug
Baca kockice
Golubovima u parku
I oni zobaju fino staklo krhotina
Njenog smrvljenog srca


HLADAN DAN

Ostarela devojčica
Za umrlog kaže –
otišo
Noću ga iza sna
Vidi bez lica
Treperi nad njom
Lepljiv kao izmaglica
I kao muka

Ona se ne plaši dok plače

Dok senku smrti svoje priziva
Stavi na glavu periku
Na periku šubaru
Šubaru na ruke
ruke u torbu
I torbu na glavu
I tako kotrlja
Ko da namotava klupko

Sama i živa


STREHA

Kiša pada sa dva neba
Jeza
Zrno crno zrno belo
Dve ptičice
Ispale iz gnezda

Jedna joj doskakutala u dlan
Druga se sakrila pod trepavice

Ptica joj je ruka
Ptica joj je lice

Odrvenela je
Guguče
Iskrivila se
Streha

Gladna kao odjek
Glatka
Kao kap
Dok curi

Dok čeka


JUTRO KRAJ

Kroz njegovu smrt
Još jedan put
Kao kroz dan
Veoma mlada

Hoda
Trava je mokra zelena i vlažna
Korak i udah
Sija

Kroz razgaženu rečenicu
život je san
treptaj i kraj

ljubav iluzija


ŽENA CVET

Laže dok se seća
Doseća se laži
Traži
U modroj i zelenoj
U višnji
Iza rampe od kiše
U tački
U snu
Gluva za muziku
U prozoru
U vazi
Precvala
Na kockasti stonjak
u laticama pala
Stala i stara


USPAVANKA

Nad tobom lebde
Leleci, leptiri, lepeti
nesreće
Lišće preleće

Stražari mačka na ramenu desnom
Ona je čuvar snova i sova
I pahuljica
U tvojoj haljini
šunja se i mjauče

Isprede sto petlji
Raspara jednu više
Troši

Samo tren, samo šapat
Ništa više

Nije istina

Rečeno učinjeno
Zvižduće tišina
 

 

Copyright © by Balkanski književni glasnik – BKG, 2009.
CIP – Katalogizacija u publikaciji, Narodna biblioteka Srbije, Beograd 82
BALKANSKI KNJIŽEVNI GLASNIK, [Elektronski izvor] / Glavni i odgovorni urednik Dušan Gojkov.
– Elektronski časopis. Način dostupa (URL) http://balkanliteraryherald.com
ISSN 1452–9254 = Balkanski književni glasnik (Online)
COBISS.SR–ID 141175564
BKG 1 / 2009. Sveska 20.

Nazad