Almir Kolar Kijevski

Almir Kolar Kijevski, rođen 21.03. 1981.godine u Kijevu, općina Trnovo.
U Sarajevu završava osnovnu školu, Gimnaziju te studira na Filozofskom fakultetu, odsjek filozofija.
Do sada objavljena zbirka poezije „ Requiem za Kijevskog“ Omnibus, Sarajevo, 2008.
 
 

Almir Kolar Kijevski

   

TAMNICA

Tamnica koju sam uzeo
na posljednjoj podjeli darova
odgovara mi dovoljnom mjerom užasa

Ona nema kao i obično
četiri mramorna zida
visoki strop niti pod uglačan
jednoličnim putem kužnih

Ona nema usko grlo svjetlosti
okrenuto strani zalaska
niti usiljen krik potisnut
u zaboravljeni tamni kut

Moja tamnica ima nebo
                          i zemlju
jednu nepremošćenu rijeku
i par ulica koje zalaze u geto

Ona ima trg uličnu pijacu blijeda lica
mnoštvo prosjaka i blistavu kapiju
pred prinčevim domom

Ona ima tribine pozorište
krematorij
misionare iz daleke zemlje božije
ljude vične lijepom govoru
samoubice
žučne prepirke pred javnom kuhinjom

na uzvisini grobove s pogledom
na trošna zdanja naslijeđa

                        sretan sam kada noću
                        u dopušteno vrijeme koračam
                        njenim obodom
                        vješto krijući prezreni osmjeh


NOĆ, LJUDI I PSI

U vrijeme tranzicije duha i tijela radio sam noću

bezlični sati ispunjeni revnošću
lao tzse šopenhauer spinoza eshil
mudrost potraga naslijepo savršenstvo očaja
nešto novinske besmislice o aktuelnom trenutku opšte letargije
teološki studij o čovjeku i svemiru ništa naročito
              tek da održi budnim i preuzetu dužnost učini snošljivom

No ubrzo sam unaprijeđen
noćni posao obavljaće dva psa
prefinjena ljudska sklonost ka evolutivnoj zaostavštini je prevagnula
doduše
tako je ustanovljena moja prava vrijednost poete
bez patetike predugog uvoda u komad
sasvim precizno i jasno primjereno vremenu
rođenja novog poretka

Više ne brinem zbog loše budnosti
marljivo skupljam bilješke nadnesen nad hartijom
osluškujem prvi lavež
taj krunski poziv za konačni polazak u noćPROLOG

Ne želim reći ništa više
                 od onoga što jeste
niti oćutati više od muka
                               koji bdi
ponad mene i vas
              moja bezbožnička braćo

I vas i mene zaokuplja misao
          o historiji slavi pravdi
          o cijeni
          žrtvi
          o znakovlju
na stazi Istočno od ničega

Suviše malo je da riječ bude između
da zagovara bez daha vješto skriva
posreduje u dogovoreno vrijeme
pred usnulost bratoubice
pred krvnu trampu
doušnički bat
pred živu pošast
gubavca lepre gladi rata
                i mučne smrti

Zato podižem ruku kada vas pozdravljam
Braćo
dotičem i usne i čelo
Znam da smo vječno razdvojeni
ostajemo odani svojim stranama
očekujuć trijumf ili sunovrat krajnji


MONOGRAFIJA POVRATKA

Ako jednom budem riješio da pođem putem povratka kući
biće to moja posljednja velika odluka

neću se obazirati na krik duha
na posljednji otpor pred sunovrat
na neiscrpnu želju za životom koju sam imao
na sjećanje zapečaćeno
                  ispod ispijenih očiju nevoljnika

kao što je već rečeno ja nisam imao mnogo izbora
prihvatio sam ponuđeno
unaprijed pristavši da na ugovoreni sastanak
                                            donosim ružu i nož
smjelo sam igrao dvostruku ulogu
prelazio poroznu granicu činjenica
vraćao se opijen
noću čitao antičke prepjeve dugo čuvao misao
od nepravedno zaboravljene
                          muze apsurda

slaba briga o tijelu urodila je hroničnom trezvenošću
sada nemam više vremena
za ponovno odvikavanje od loših navika nesanice
predanosti ideji
dugom zadržavanju na kolodvoru margine

Moj povratak sigurno čeka povoljan trenutak
neki nesmotren stih zanesenost slobodom duhom odvažnih
neka vrata neki list
i lice anđela dok natkriljuje moju postelju


MJESTO GDJE STOJIM

Kada se sraze dvije vojske podjednake
odnijet će pobjedu ona koja zbog rata plače
                                                      Lao-tse

Mjesto gdje stojim kao što sumnjaš ipak nije na rubu
više okrenuto ivici s jasnim pogledom
na pučinu i sjenku hridi

Izabrao sam ga bez dvoumljenja
bez monologa studije o duhu
bez iscrpne prepiske u drugom licu

I sam uviđaš da je mnoštvo puteva koji dotiču
novorođenu domovinu moje sjenke
i da je nemoguće okrenuti se ka svim licima
i odpozdraviti na svim jezicima

Zato ne želim da povjeruješ
u ishod moje borbe
Bdim u zadovoljstvu
            tvojom budućom zatečenošću
 

 

Copyright © by Balkanski književni glasnik – BKG, 2009.
CIP – Katalogizacija u publikaciji, Narodna biblioteka Srbije, Beograd 82
BALKANSKI KNJIŽEVNI GLASNIK, [Elektronski izvor] / Glavni i odgovorni urednik Dušan Gojkov.
– Elektronski časopis. Način dostupa (URL) http://balkanliteraryherald.com
ISSN 1452–9254 = Balkanski književni glasnik (Online)
COBISS.SR–ID 141175564
BKG 2 / 2009. Sveska 21.

Nazad