Jelena Stojković Mirić

Jelena Stojković Mirić (1972. Loznica).
Po profesiji je nastavnica likovne kulture. Bavi se pisanjem poezije, proze, slikanjem, crtanjem i vajanjem. Svoje radove objavljuje na web sajtovima i na svom intertet kutku Srebrnasto paperje. Zastupljena je u zbornicima. Živi u Beogradu.
 

Jelena Stojković Mirić

   

KAO ONE VEČERI

Kao one večeri
kad je dvorište blještalo od svitaca

a ti,
vrteška bez belega gravitacije

kao kad prstićima pišeš po nebu:
to su malena sunca,
samo nekako drugačije

kao one večeri
kad te poljubac letnjeg pljuska
uzme u naručje, blago u jezero spusti
zasvetliš bez krljušti
kao kad plešeš prstima:
to su zeleni plamičci na usnama vode,
samo nekako drugačije

kao one večeri kad je naivni slikar
istisnuo iz tube žute balončiće
na zelenoj podlozi
kao ritam igre:
to su malena sunca skrita iza zelenih misli
nečeg što diše,
samo nekako drugačije

kao one večeri
kad smo pili Mlečni put s’ drvenog mosta, naiskap
kao one večeri kad je riba
progutala mamac bliskosti i,
izdahnula na obali
kao kad si sve reči sa ugraviranim dugama, one devojke
zaključao u školjku
i zabacio daleko u okean zaborava,
samo nekako drugačije

kao one večeri
kad su me istrgli iz nekog normalnog toka
kao kad cvet sam sebe opraši i,
rodi se kroz nekoliko nečega
kao kad ti se u prste vraća ples, opet,
samo nekako drugačije

kao konfuznost u vrevi i metežu
kao one večeri
kad si se presvukla u kožu breze
pozajmila kosu platana
sela na vrh brda, kraj onog drveta i, rekla:
Ja bih da ćutim s Vama.

Samo nekako drugačije

kao ove večeri
kad si istu haljinu obukla
pozajmila krila lastavice
sletela na srebrni broš i, rekla:
Ja bih da ćutim s Vama.

Samo nekako drugačije

broš je ćutao sa mnom
neku čudnu tugu.
 

 

Copyright © by Balkanski književni glasnik – BKG, 2009.
CIP – Katalogizacija u publikaciji, Narodna biblioteka Srbije, Beograd 82
BALKANSKI KNJIŽEVNI GLASNIK, [Elektronski izvor] / Glavni i odgovorni urednik Dušan Gojkov.
– Elektronski časopis. Način dostupa (URL) http://balkanliteraryherald.com
ISSN 1452–9254 = Balkanski književni glasnik (Online)
COBISS.SR–ID 141175564
BKG 2 / 2009. Sveska 21.

Nazad