Svetislav Aleksin Pavićević

Svetislav Aleksin Pavićević (27. IV 1937. – 2. VI 2004.). Književnik, estetičar, kultorolog. Od 1967. godine bavio se profesionalno književno – umetničkim i teoretskim radom. Uređivao časopise i knjige. Bio član odgovarajućih strukovnih udruženja u Srbiji i Crnoj Gori. Objavio više stotina radova u periodici (Kultura, Ideje, Savremenik, Književne novine, Stvaranje, Ovdje, Filmske sveske, i dr.).

Objavljena dela: Društveni položaj umetnika (u koautorstvu), studija, Beograd, 1969, Označenja vrednosti, studija, Subotica, 1978, Umetnost kao nadvremeno, studija, Beograd, 1978, Konflikti: društvo – umetnost, studija, Beograd, 1983, Život kao igra, ogled iz filozofije igre, Beograd, 1988, Ratne igre, roman, Beograd, 1980, Uzmijeće, roman, Beograd, 2000, Uzašćenje, roman, Beograd, 2000, Zempolj, roman, Beograd, 2000, Crnogorska kultura, studija, Beograd, 2001, Studenci, roman, Beograd, 2004, Gozbovanje, roman, Beogad, 2004, Gneracijisanje, događanje, Beograd, 2005, Primadona, drama, Beograd, 2005, Lanac svetog Antonija, roman, Beograd, 2005, Odgovor socijalizma, studija, Beograd, 2007, Usud smisla, studija, Beograd, 2007, Dobroje – Lovovanje, drame, Beograd, 2009.
 

Svetislav Aleksin Pavićević

   

POMOĆ

sedeo je za pisaćom mašinom
kucao
kucao
ustao je opružio ruke izašao iz sobe
sa vrata provirio nazad u sobu
video svoju siluetu u sedećem stavu za mašinom u kucanju
koraknuo nazad u sobu pogledao
siluete za stolom nije bilo
mesto za mašinom bilo je prazno
mašina je kucala
kucala
 

 

Copyright © by Balkanski književni glasnik – BKG, 2009.
CIP – Katalogizacija u publikaciji, Narodna biblioteka Srbije, Beograd 82
BALKANSKI KNJIŽEVNI GLASNIK, [Elektronski izvor] / Glavni i odgovorni urednik Dušan Gojkov.
– Elektronski časopis. Način dostupa (URL) http://balkanliteraryherald.com
ISSN 1452–9254 = Balkanski književni glasnik (Online)
COBISS.SR–ID 141175564
BKG 2 / 2009. Sveska 21.

Nazad