TANJA MILUTINOVIĆ

Tanja Milutinović, rođena 1968. Diplomirani filolog. Profesor srpskog jezika i književnosti
- Prva nagrada Narodne biblioteke Bor za kratku priču 2007;
- Prva nagrada iz oblasti kratke prozne forme na Svetosavskom književnom konkursu u Knjaževcu 2007.
- Druga nagrada za poeziju, na konkursu "Rade Tomić“ 2007;
- Najuži izbor za " Zlatnu strunu“ 2007- "Smederevska pesnička jesen“

- Zastupljena u mnogim zbirkama kratkih priča.

- Saradnja sa časopisima – "Savremenik“, "Književni list“, "Književne novine“, "Povelja“, "Gradina“, “Polja“, "Zlatna greda,“ Politika“ (Kulturni dodatak), "Večernje novosti“ (Kulturni dodatak), "Stubovi kulture“, "Trag“, "Književnik“ iz Banja Luke, Eridan " iz Rijeke, "Irin Pirin“ iz Bugarske, i sa elektronskim časopisima: "Balkanski književni glasnik"; "Art anima", sa sajtom "Mreža kreativnih ljudi", "Kišobran", ATC (Antitrafficingcenter) čitaonicom i dr.

Tanja Milutinović

   

POVRATNIK

I videh mnogo toga
Tvrđave kule i utvrde stare
Skelete kamene
Drevnih gradova
I videh odozgo
Vode i zemlju rodnu
Očima bivših njihovih žitelja
I videh im lica utisnuta u kipove
Kamene nabore klesane odore
I zlato da zlato do sjajnoga neba
Riznice i skripte
Ukrase od zlata
Brojne dijademe, naušnice krasne
Plašteve gospodske i mačeve sjajne

I kraljeve videh
Maske zlatne njine
I oskvrnuta, večna konačišta

Dok sa neba na mene
Padalo je zlato
Užareno i teško
Kao vrela lava
Ja krenuh nazad
Nujan i umoran.
Da stignem u svoja
Vlažna i rosna polja
Nebo na kišu beše spremno
Narogušeno
Olovno i nisko

Ja zaronih žedan u mokru maglu
Da sperem svo to
Zlato sa sebe.
 

 

Copyright © by Balkanski književni glasnik – BKG, 2009.
CIP – Katalogizacija u publikaciji, Narodna biblioteka Srbije, Beograd 82
BALKANSKI KNJIŽEVNI GLASNIK, [Elektronski izvor] / Glavni i odgovorni urednik Dušan Gojkov.
– Elektronski časopis. Način dostupa (URL) http://balkanliteraryherald.com
ISSN 1452–9254 = Balkanski književni glasnik (Online)
COBISS.SR–ID 141175564
BKG 2 / 2009. Sveska 21.

Nazad