Milunika Mitrović

Milunika Mitrović, rođena je u Sečoj Reci; prve stihove je objavljivala u osnovnoj školi (časopis Delo). Pohađala je gimnaziju u Užicu, a diplomirala na Filološkom fakultetu u Beogradu. Objavila je zbirke poezije: Biografija duše (1996), Starohrišćankina ljubav (1997), Dodir tajne (1999), Nesavladano (2004), Otpis (2007), kao i dramu Poljsko cveće u belom bokalu (2004). Objavljuje u vodećoj književnoj periodici poeziju, književnu kritiku i prozu (Književne novine, Književni list, Zlatna greda, Sveske, Povelja, Koraci, Savremenik...). Dobila je više književnih nagrada. Živi u Zemunu i Kosjeriću.

Milunika Mitrović

   

NEMOGUĆA

Prazna pristaništa sad su naše reči
Kao carstva neotkrivena
potopljene tišinom

Uzaludno iščekuju
male Nojeve barke
da im prevezu na druge obale
mutne tovare taloga

Te neprospavane ugarke srca
poslate nikome

Plamene jezičke mračnih šuma
što talasaju kao gavranova krila
šireći opake dubine

Da osvetle praznične
haljine lišća
pripravnog za odlazak
koje mi šumno šapuće

Moraćeš savladati smrt
da bi zaista živeo

Pijanstvo ove ljubavi
sa njenim nepodnošljivim vrelom
da bi orodio

Sve dok punoća
njenog iskustva nama izmiče

A reč Nemoguća
samo je ispituje


RASVIT

             Za Blizanca

Rasvit na moje lice
meko polaže
dašak po dašak
kraj mene usnulog

Zaraduje novembarsku noć
poškropljenu sitnim zvezdama
nakon svečanosti

Kroz prvo inje zore
ona nevoljno već kopni
po rubovima okana

Uzmičući zajedno
sa metežom razloga
da se probudim i ustanem

Prikupim svoje telo uz dušu
i navučem dnevnu košulju
Čvrsto zakopčam ključne koščice

Potom
kao sav normalan svet
izađem na ulicu

I ne ustuknem
pred novim iskušenjem
već viđenog
 

 

Copyright © by Balkanski književni glasnik – BKG, 2009.
CIP – Katalogizacija u publikaciji, Narodna biblioteka Srbije, Beograd 82
BALKANSKI KNJIŽEVNI GLASNIK, [Elektronski izvor] / Glavni i odgovorni urednik Dušan Gojkov.
– Elektronski časopis. Način dostupa (URL) http://balkanliteraryherald.com
ISSN 1452–9254 = Balkanski književni glasnik (Online)
COBISS.SR–ID 141175564
BKG 3 / 2009. Sveska 22.

Nazad