Branislava Džigurski

Branislava Džigurski (1978): diplomirala na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, Odsek za srpsku književnost i jezik; živi u Zrenjaninu; povremeno objavljuje (Ulaznica, Emitor, Internet); autor bloga www.fragmentarije.blogspot.com
Branislava Džigurski
   

(o)


pesma koja se
(samo)
čita
ima početak bez ideje
i kraj bez početka
nemoguća je
sva u opštosti značenja
širina joj se otkriva
kao mogućnost izbora
a u stvari –
ne postoji

pesma koja se
(samo)
čita
deluje savremeno
u iskrama je nagoveštaja
kao znak iza kojeg stoji prostranstvo
nemušta je –
traje u svojoj
opštoj nerečitosti
i ne napušta
današnje piskaranje

(a, izgleda ovako –
ne zvuči nikako)

 
„:)        :)
:-D
8-)       :)
8-)
:(
:-D       8-)
:0
;)          :|
:*
|-)         :P
|-(         :@
8-|
:x         ]:)
*          ;-)
|-( “

smisao se nazire između znakova
u arhetipu
matematičkog uma
daleko od melodije i sadržaja
u brzini
u zadihanoj kratkoći
 

 

Copyright © by Balkanski književni glasnik – BKG, 2010.
CIP – Katalogizacija u publikaciji, Narodna biblioteka Srbije, Beograd 82
BALKANSKI KNJIŽEVNI GLASNIK, [Elektronski izvor] / Glavni i odgovorni urednik Dušan Gojkov.
– Elektronski časopis. Način dostupa (URL) http://balkanliteraryherald.com
ISSN 1452–9254 = Balkanski književni glasnik (Online)
COBISS.SR–ID 141175564
BKG 1 / 2010. Sveska 23.

Nazad