Jasna Milićev

Jasna Milićev rođena je u Pančevu 1968. godine. Bavi se poezijom, književnom kritikom, prozom i lekturom. Objavljivala je u književnoj periodici, uređivala „Rukopise“, zbornik poezije i kratke proze mladih sa prostora bivše Jugoslavije. Jedan je od urdnika časopisa „Kvartal“.
Godine 2001. učesnik je susreta pesnika sveta u Vašingtonu, Sjedinjene Američke Države (nagrada „International Poet of Merit“).
Poezija joj je prevođena na mađarski, poljski i engleski jezik.
Član je Društva književnika Vojvodine.

Objavila zbirke pesama: „Šaram po glavi“, KOV, 1994. (Nagrada „Matićev šal“ za 1995. godinu) i „Bašta modre kiše“, Narodna knjiga, 2004. godine.
 
Jasna Milićev
   

PAJACI

Tesaloniki, dolina Tempi, do podnožja Olimpa
izgubljeni raj.

Krševiti predeli na koturaljkama
proleću kraj nas.

Divna Kaliopa spava,
sestre svoje pesmom ne budi.

Šta nam je činiti na raskršću –
vrtimo se kao u lavirintu?

Nit sam Erato, nit Uranija
pa da ti tužnu razgalim dušu.
Na surovoj steni plešem
suludi nemi ples.

Časovnici nam se zaglavili
u istom snu pravljeni.

U jezivoj tišini koturnima
magični krug iscrtavaš,
košulju lagano raskopčavaš;
iz nedara zlatnu jabuku ka nebu hitaš.

Smej se, pajaco,
za novi dan.


HALJINA

Izranjam li
              uranjam
                     u kutiju pajaca?

Ulicom
          Stradunom
                        Sokakom
                        kroči krotko vesela haljina –
                        gipke nožice lake srnice,
                        te ručice s mora pijavice!
                        Vitka stasa i tananog struka,
                        a već glavu, manje bitnu spravu,
                        tek slamnati šeširić natkriva –

Virtuelna zbilja
uvek ista
        istina
           ispravna
             uspravna
i moja haljina žuta
                     uistinu zelena
Na Pandorinom pijedestalu
bezobrazno crvena


PUTOVANJE

Saobraćam u mestu
dok kraj mene proleću
ulice, fabrike, trgovi i tržnice,
preplavljeni parkovi i obljubljeni damovi;
gradski većnici i uzavrele većnice,
sudnice i ložnice,
zaparložena pozorišta i zapuštene bolnice,
krcate apoteke i opustele biblioteke,
hramovi i svi ovovremeni blamovi, sramovi i šljamovi,
i oni ubogi i bosonogi,
na štulama, u avionima,
u koferima i kamionima,
u tenkovima i na gumama,
na rimskim dvokolicama i koturnama,
na krevetima u hotelskim sobama,
u sefovima i eko-kengurskim torbama –

Maše džunga u prolazu i proletu
sa zarđalog Ajfelovog tornja,
iz vašljivog vojničkog bataljona;
narandžastih hramova na Tibetu,
sa krnje statue u Miletu,
iz dubine kratera na Vezuvu;
Mašu sa računarskih i TV ekrana,
Mašu izbezumljeno i grobovi iz pokajanja –

Koliko bliže je ponoć u Brizbejnu,
toliko prijatnija večera u Vitlejemu –
Sve k meni leti i nemam kuda poći,
Sedim sred raskršća
u gluvo doba noći.


POSLUŽENJE

Doći ćeš u moju kuću
neka to bude između
podne
            tvoje i
                      moje –
ne više od sata razlike
sve ostalo je predaleko.

Otvaram oči:
ringla, džezva, voda, kafa, šolja –
cigarete, pepeljara, upaljač, stolica,
Trrrrrrrrk
            u toalet –
i
opet šolja i zadovoljni pogled
na minuli rad –
diskonektujmo ostala čula.

Ako dođeš između podne
popićemo kafu
sa virtuelnim šećerom i mlekom –
kolačići se jedu u otmenoj Engleskoj;
uz čaj u pet u prošlom veku.

Ako dođeš između podne
poslužiću kafu
sa svetlećom reklamom na grudima –
Ako mi zenice budu dovoljno široke,
slobodno uđi,
           klikni na želju
i gledaj samo budućnost.


LINKOVANJE

Pletem mrežu
                     elektronsku
vabim veb konzumente
veb biblioteke sveprisutnih
lovim reči otuđenih
akumuliram mejlove i natpise
fotografije i tuđe zapise
ribarim dušama
blogera

Miris prašnjave ćilibarske hartije
Sa finom primesom duvana prethodnika
Utešnija prisnost
bez prezira
i prefinjenih
možda lažnih
                      plezira
Aleksandrijska biblioteka sveznajućih
daleko mi je bliža i nežnija

Mazohisti postaju razroki
prate netremice datu situaciju
drugim okom već traže novu informaciju –
Ja vrebam astečki recept i tehnologiju
Kako smanjiti telo pokojniku?
Sadista sam zaostao u razvoju;
Nanizaću pretke kao girlandu –
omču mi oko vrata!


GOOD LOOK


Više ne progovaram
i misli mi se ne čuju
od gomile kose na glavi
od lepljivog gela i penastih tvari
od želje da izmenim lični opis
od vrška aure do najmanje stvari

Frizerka – raskokani kukuruščić
obleće i bumbara oko stolice
suzama natapa perjanicu
i juriša u glasno ridanje
i striganje

Porođaj u najavi –
            good look
Shinade O'Conor – druga nedelja

Odvažno zakoračim na ulicu –
Kao imam štaniclu na glavi
i niko ne vidi da mi lobanju pohode
sićušni crni mrtvi mravi
Mrtva misao odjednom prhne
silni su i strašni neostvareni snovi –
Samo je falila ova kiša
da poslednji tračak ženstvenosti
žustro spere sa lica
 

 

Copyright © by Balkanski književni glasnik – BKG, 2010.
CIP – Katalogizacija u publikaciji, Narodna biblioteka Srbije, Beograd 82
BALKANSKI KNJIŽEVNI GLASNIK, [Elektronski izvor] / Glavni i odgovorni urednik Dušan Gojkov.
– Elektronski časopis. Način dostupa (URL) http://balkanliteraryherald.com
ISSN 1452–9254 = Balkanski književni glasnik (Online)
COBISS.SR–ID 141175564
BKG 1 / 2010. Sveska 23.

Nazad