Petar Fehir

Petar Fehir, rođen 1955. u Grbavcu, Republika Hrvatska. Živi u Kraljevini Švedskoj, Lund

Piše poeziju, novele, priče, dramske predloške, pisma i zapisnike.
Objavio knjige poezije - sa I. Borćom "Sadržaj extrakta u osnovnoj sladovini", sa V. Šelovićem "Između dva stakla" i "Čežnja za ratom".
Autor je kratkog filma "Živjeti od snova".
 

Petar Fehir

   

zastava

starim.
uskoro ću, osjećam,
odsjeći četiri grane mlade ljeske,
očistiti ih od lista,
vezati jednu za drugu suhom konopljom,
razvući davno tkano platno,
popeti se visoko na krušku medušu,
i objesiti na vrh zastavu – pjesmu.


oluja

diže se more
u sarmu uvijeno
stiže oluja


mah

vrh krova kuće
do koje mi doseže pogled
zaklonjen ocvalim jasenom
oblika je istostranačnog trokuta
kao i nadanje

mogu dlanom pokriti prozor…


hrana za ptice

brojimo zrnje
crni suncokret

sezam se otvara
kao kljun

evo vam, velim,
moje ptice

štapić za ljuljanje
i par za ljubljenje.


solfegio

kosi me, nosi me, rosi me
vodi me, plodi me, rodi me
kruška sam, njuška sam, puška sam
dovratnik, donosnik, doušnik.

kičica, ptičica, sličica
tronožac, dvonožac, podnožac
zelengaj, zelenbor, goridol
obral sam, dobar sam, grobar sam.

koraci, stoglavi proplanci,
z rekov, z dolov, z bregov
nikada ikada i kada
krasno je, jasno je, kasno je.


jesen

presađen
okopavam se
          zrijem
          krijem iza strašila
          povijam
          šutim
          žutim
          težim
          zemlji
 

 

Copyright © by Balkanski književni glasnik – BKG, 2010.
CIP – Katalogizacija u publikaciji, Narodna biblioteka Srbije, Beograd 82
BALKANSKI KNJIŽEVNI GLASNIK, [Elektronski izvor] / Glavni i odgovorni urednik Dušan Gojkov.
– Elektronski časopis. Način dostupa (URL) http://balkanliteraryherald.com
ISSN 1452–9254 = Balkanski književni glasnik (Online)
COBISS.SR–ID 141175564
BKG 1 / 2010. Sveska 23.

Nazad