ZORAN M. MANDIĆ

Zoran M. Mandić je rođen na polovini dvadesetog veka u Vladičinom Hanu na jugu Srbije, gde mu je otac Mane službovao kao oficir sa činom majora JNA. Autor je dvadesetak knjiga pesama i eseja obavljenih kod izdavača: Prosveta, Rad, Svetovi, KOV, Intelekta, Braničevo, Arka i dr. Poezija mu je prevođena na druge jezike i uvrštena u brojne antologije, panorame i preglede savremene srpske književnosti u Srbiji i inostranstvu. Knjževnu kritiku je objavljivao u najprestižnijim književnim časopisima i u dodacima za kulturu, umetnost i književnost. Živi u Somboru.
 
Zoran M. Mandić
   

ISTORIJA ISTORIJA

Istorija:
kostima, ostrva,
Foruma za Južni Pacifik
muzeja, prestonica,
obala, luka, arhipelaga,
botaničkih bašti, jabuke, stila,
karijere
pamćenja
Kako iz Istorije nabrajanja
istorija
dok se duž morske
rečne obale
proteže gradska pijaca
obavezna meta gladi
Žudnje za stubovima celog
kosmičkog ostrvlja
na kome je lokalno stanovništvo
organizovano u složene
društvene zajednice
trgovaca i misionara
masovnog naseljavanja jeftine
radne snage iz
drugih imenica, predikata i
Glagola
prelepog čistog mora
tirkizno plave boje Jezika
I
snežnobelih peščanih plaža
Ćutanja u
živopisnim lagunama strpljenja
Dok se ne pojave oni drugi
zeleni znaci
njegovog življa preko vazduha sa
muzikom i plesom na svim jezicima
Ljubaznosti, predusretljivosti i
pitomosti
Boga
koji blagonaklono pretvara naše
Prošlosti u Budućnost
Harmonije sfera
bez koje bi Svet bio jedan jedini
tropski kraj usred
Bezimenog Okeana


SVE JE KRAJ

Oni koji me ne znaju
obogatiće se u neznanju
činjenica o postojanju
nepotrebnog znanja
Oblaci će im pomoći da ne
gledaju nebo
Kretanje duge kroz stešnjene
kvadrate sna
Tamo gde su cvetovi
nesrećniji od polcijskih
premetačina iznajmljenih
stanova
Bogatstva žive u antislikama
Hrane se nijansama
Glavoboljom samoće
Nepripadnika
Samo u izuzentinim trenucima
voljna su da stupe u dijalog sa
licemernim podstanarima
Tišine
Sve je kraj
Recenzije za Rečnik anđela
Stenogram intervijua sa
Nečastivim
Iskaz poremećenog meridijana
Busola u napuštenoj
roditeljskoj kući
Američki san na Južnom
Pacifiku
Otpušteni Srbi iz stolarskih
radionica Pakla
Oni koji ne znaju bogatiji su
na početku znanja o
Zoljama koje krijumčare med o
izdajnicima količine nikotina u
plućima zaboravljenog Zmaja o
Vernosti nevernika pred šalterima
Banaka plaćenika o
Bratu koji predaje matematiku na
Institutu za vaskrsenje


POSLE

Oduvek ka vratima POSLE
smežurano bolesna sumnja
štitila me je više spolja nego iznutra
Nismo odlazili po kafanama da bi se
opijali nepozdanim optimizmom nade
POSLE je izmicalo u ritualnom plesu senki
Padale su sa ozeblim kišama prolaznosti
jedna za drugo kao žrtve u spornim ratovima
Bolničari su imali samo zavoje i po koji
krevet za najumornije mrtvace
Njihov mir posedovao je dostojanstvo
Tišine spasa
Reviziju za budnost nevernika
U sećanju su sve sveske
Nacrti poezije
Netrpeljivost lektora
Nezadovoljstvo prevodilaca
 

 

Copyright © by Balkanski književni glasnik – BKG, 2010.
CIP – Katalogizacija u publikaciji, Narodna biblioteka Srbije, Beograd 82
BALKANSKI KNJIŽEVNI GLASNIK, [Elektronski izvor] / Glavni i odgovorni urednik Dušan Gojkov.
– Elektronski časopis. Način dostupa (URL) http://balkanliteraryherald.com
ISSN 1452–9254 = Balkanski književni glasnik (Online)
COBISS.SR–ID 141175564
BKG 1 / 2010. Sveska 23.

Nazad