Danijela Macura

Danijela Macura, rođena u Rijeci 09. kolovoza 1978. Završila kroatistiku na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Dosad objavljivala na književnom sajtu bundolo i u zborniku Bundolo offline02.
Danijela Macura
   

egzotika praznine

odraz iskapava
kao voda razbijena čašom.
lomi(m) se.
opet prazno ispisuje prazno.
dan se otkotrljava u jutarnje začeće
i porađa miris bombona od jogurta
i napola uvelih sunovrata.
jabukama iscrtavam latice oko naranče
i smišljam potez sljedećeg pijuna.

to je samo igra. ne budi ozbiljna.
govoriš.

pa se šetaš po dvjema nabubrelim bradavicama.
i žvačeš ih voćno.
igraš se.
negdje se vesele nasukani otoci kao da sidra
nikada neće biti dignuta.

ali jabuke umiru u zdjeli.
the game is over.

dan je već zaklao mjesec.

ostalo je samo doigravanje.

iskačeš iz moga odraza i čučiš u dnu ogledala.
siječeš mi kožu na komadiće i razbijaš poredak
pigmentiranih ispisa kidajući šifre iz prstiju.
zaključavam se.
smekšavam na podu
i lovim zagrljaje u keramičkim odbljescima.
trunem.
od želje da mi uvučeš jezik u grkljan
i pjevaš me okusom zelenih plodova
što rastu iz njega.

za večeru cijedim naranče i
trudim se da ukapam barem jednu jebenu suzu.

tek toliko da začinim igru.
 

 

Copyright © by Balkanski književni glasnik – BKG, 2010.
CIP – Katalogizacija u publikaciji, Narodna biblioteka Srbije, Beograd 82
BALKANSKI KNJIŽEVNI GLASNIK, [Elektronski izvor] / Glavni i odgovorni urednik Dušan Gojkov.
– Elektronski časopis. Način dostupa (URL) http://balkanliteraryherald.com
ISSN 1452–9254 = Balkanski književni glasnik (Online)
COBISS.SR–ID 141175564
BKG 1 / 2010. Sveska 23.

Nazad