Gordana Simeunović

Gordana Simeunović je rođena 1963. godine u Beogradu. Objavila je zbirke pesama: Moja haljina i ja, 2000, Narukvica od slonovače, 2002, Pobuna krpenih lutaka, 2005, Podno mirnog sna, 2008, Vreme hlebova, 2009.
Član je književnog kluba Crnjanski, Književne zajednice Jugoslavije, Udruženja pisaca "Desanka Maksimović" iz Toronta. Zastupljena je u književnoj periodici, antologijama i zbornicima poezije. Dobitnik je više književnih nagrada.
 

Gordana Simeunović

 

 

RADOSNI SIZIF

Svakoga dana savladam jedno brdo.

Usput me saleću misli,
kraj mene proleću ptice.
Usput mi se kamen ispoveda.

Sa vrba, breza, hrastova bruj
u srce mi se naseljava.

Lepo je brdo,
kažem svom prijatelju kamenu.
Hajde da se skotrljamo zajedno.


IGRAČ NA ŽICI

Uvek si htela da budeš igrač na žici.
Ostvarenje tvoje želje je pad.
Ikar je od svog neupeha napravio mit.
A ti?
Samo veselje za one u publici.


CIPELE

Srcu mome za broj veće cipele trebaju.

Da se iz šetnje sa tobom
Ne vraćam u ranama.


VREME

Gusta su sva tvoja sita,
Gospodaru.
U svakom od njih ostane mnogo trunja.

A hleb se vekova
od najbeljeg brašna pravi,
i bogovima nudi na dar.


VREME HLEBOVA

Ti i ja imamo dva sita.

Ti seješ zlato.
Ja sejem brašno.

Tvoje je što u situ ostane.
Što u situ ostane, ja bacam.

Oba su nam sita prazna, Gospodaru.

Dolazi Vreme Hlebova.


U SNU

Svake večeri
medom i ljutom paprikom
mažem tvoje bradavice.

Noću se mesečina i ja
o tebe otimamo.

Kad sam ti previše blizu
oljućena odlazim.

Prvi me ponoćni oblak tebi vrati.

Usne od meda nabubre,
žud me popliće.

Svu noć
ti i ja vijamo se po mome snu.

A u tvome snu?
Šta se zbiva u tvom snu?
 

 

Copyright © by Balkanski književni glasnik – BKG, 2010.
CIP – Katalogizacija u publikaciji, Narodna biblioteka Srbije, Beograd 82
BALKANSKI KNJIŽEVNI GLASNIK, [Elektronski izvor] / Glavni i odgovorni urednik Dušan Gojkov.
– Elektronski časopis. Način dostupa (URL) http://balkanliteraryherald.com
ISSN 1452–9254 = Balkanski književni glasnik (Online)
COBISS.SR–ID 141175564
BKG 2 / 2010. Sveska 24.

Nazad