Jasmina Marinković

Jasmina Marinković, 15.09.1981., Loznica.
Završila fakultet muzičke umetnosti, odsek klavir, u Beogradu.
Objavljivana u studentskomčasopisu za književnost i teoriju književnosti, TXT (2005) i Balkanskom književnom glasniku.

 

Jasmina Marinković

   

Duh
(poslednje pismo)

Stalno dolaziš i odlaziš –
tražiš od mene sećanje.
Ne znam ti glas ni pokret,
oblik pamtim po fotografijama.
Upila sam trag tvoje teške ruke,
svojim čelom,
kao znak da od tebe potičem,
a često zaboravim...
Poseti me češće.
Imam da ti poverim
ogledalo iskrivljenih odraza,
želju koju nisam prerasla,
nespretno odigrane uloge,
zamršene nesporazume.
Šte ćeš sa njima?
Ima li u tom drugom svetu mera,
kojom ćeš im odrediti trajanje?
Čudno si se pod ovu kožu smestio,
ali ja ne umem da budem čuvar tvog legata,
samo sam nespretni naslednik tvojih tragova.
Odrasla sam u prevrtanju pustinje,
tražeći temelj tvoje kuće...a tamo osama -
tiha, nenametljiva u svom trajanju.
Tako mi i u dan tiho uneseš sunce,
gurneš kroz prozor taštinu
i ostaviš me samu u savest zagledanu.
Ne varaj se, čujem ti korake,
ja i želim da si tu
u svojoj crnoj mantiji
neskriveno živ u sećanju.
 

 

Copyright © by Balkanski književni glasnik – BKG, 2010.
CIP – Katalogizacija u publikaciji, Narodna biblioteka Srbije, Beograd 82
BALKANSKI KNJIŽEVNI GLASNIK, [Elektronski izvor] / Glavni i odgovorni urednik Dušan Gojkov.
– Elektronski časopis. Način dostupa (URL) http://balkanliteraryherald.com
ISSN 1452–9254 = Balkanski književni glasnik (Online)
COBISS.SR–ID 141175564
BKG 2 / 2010. Sveska 24.

Nazad