Josip Šabić

Josip Šabić (1983.) je rođen u Slavonskom Brodu. Diplomirao je psihologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Živi, radi i piše u Zagrebu. Poeziju je objavljivao u BKG-u. Radovi su mu izlagani u okviru projekta Reč u prostoru 2009.
 

Josip Šabić

 

 

PJESMA O SAMOĆI

U planini crnoj,
gdje si sa mnom bila,
pokrit će me čoha, antilop i svila.

Daleko od ljudi
i svega što brine -
nitko neće moći do moje pećine.


ZEMLJA I VODA

Bacit ću sidro -
ove će ruke
preplivat same
do iduće luke.

Ne trebam broda -
za čovjeka valja
i zemlja i voda.
 

 

Copyright © by Balkanski književni glasnik – BKG, 2010.
CIP – Katalogizacija u publikaciji, Narodna biblioteka Srbije, Beograd 82
BALKANSKI KNJIŽEVNI GLASNIK, [Elektronski izvor] / Glavni i odgovorni urednik Dušan Gojkov.
– Elektronski časopis. Način dostupa (URL) http://balkanliteraryherald.com
ISSN 1452–9254 = Balkanski književni glasnik (Online)
COBISS.SR–ID 141175564
BKG 2 / 2010. Sveska 24.

Nazad