Nenad Novak Stefanović

Nenad Novak Stefanović, novinar i književnik, rođen 6.11.1961. u Beogradu
Objavio:
- Darovi mrtvih (roman) 1988.
- Prisustvo Boga (roman) 1990.
- Pijemont (roman) 1992.
- Pokrštavanje petokrake (hronika) 1994.
- Sneg u julu (hronika) 1996.
- Jedan svet na Dunavu (hronika) 1996, šesto izdanje 2007.
- Odbrana Beograda (hronika) 2000.
- Peti oktobar, godina posle (hronika) 2001.
- Da li je neko video moje zdravlje (roman) 2005.
- Zemlja u koferu (putopis) 2007.
Prevođen na nemački i engleski.
Autor dokumentarne serije „Peti oktobar, poslednja revolucija u Evropi“
 
Nenad Novak Stefanović
   

Majakovski

Debeo čovek stoji na ivici trotoara
kao neko lepo hrastovo bure
Posmatra
             gladeći stomak
                       vojnu paradu
Mekano odjekuju strojevi koraci
Debeo čovek se osmehuje ocu
On zna, ono što otac još ne zna
Da će otac postati general
I da će dobiti sina koji neće hteti
Da popuni prijavu za Vojnu akademiju
Debeo čovek se osmehuje za ocem
Stroj odlazi Bulevarom revolucije
Debeo čovek seda na klupu
Nije vam dobro, pita ga prosedi ljubitelj
Pozorišta
Debeo čovek ne zna da će ljubitelj
Pozorišta
Pozvati hitnu pomoć
U glavi mu odjekuje strojevi korak
Otac nije razumeo Majakovskog
 

 

Copyright © by Balkanski književni glasnik – BKG, 2010.
CIP – Katalogizacija u publikaciji, Narodna biblioteka Srbije, Beograd 82
BALKANSKI KNJIŽEVNI GLASNIK, [Elektronski izvor] / Glavni i odgovorni urednik Dušan Gojkov.
– Elektronski časopis. Način dostupa (URL) http://balkanliteraryherald.com
ISSN 1452–9254 = Balkanski književni glasnik (Online)
COBISS.SR–ID 141175564
BKG 2 / 2010. Sveska 24.

Nazad