Todora Škoro

Todora Škoro, novinar i pisac, živi i radi u Beogradu.
Objavljene knjige:
- „Varke duše“ (zbirka priča), 2009. u izdanju „Kaligrafa“
- „Neizmer“ (poezija) 2009. u izdanju „Kaligrafa“
- „Pod nebom Srbije“ / „Sotto il cielo di e Srbia“ (poezija), koautorska dvojezična (srpsko-italijanska) zbirka, 2010.
- „Suđaja mi dala“ (poezija), 2010. autorsko izdanje

Web stranica
http://todoraskoro.blogspot.com

 

Todora Škoro

 

 

KUŠANJE

Jednom,
kad me pojede sram
za sve moje nepočine,
kad žrtava mojih ne bude
među živima
da mi oproste,
jednom,
kad sve prođe
i u zaumlje mine,
hoću li i tad išta želeti,
hoću li bar tad Bogu stremiti,
ili đavolu u sebi dati se
kao poslednji zalogaj


ĐURĐEVSKO JUTRO

Sviće u grehu
odvajkada,
u neposluhu, obesti, smehu,
đurđevsko jutro
okupano mirisom smilja,
kristalnom rosom
i nogom bosom
devojačkom, belom,
što poljem leti
gazeći čednost bez srama
samo tog grešnog dana,
zakriljenog paganskim velom.


SIROTI PAS

kišno i sivo
podne
bez suza,
bez jecaja
samo mali pas
cvili tiho
kraj krsta
u blato zabijenog jako
da je bolelo
 

 

Copyright © by Balkanski književni glasnik – BKG, 2010.
CIP – Katalogizacija u publikaciji, Narodna biblioteka Srbije, Beograd 82
BALKANSKI KNJIŽEVNI GLASNIK, [Elektronski izvor] / Glavni i odgovorni urednik Dušan Gojkov.
– Elektronski časopis. Način dostupa (URL) http://balkanliteraryherald.com
ISSN 1452–9254 = Balkanski književni glasnik (Online)
COBISS.SR–ID 141175564
BKG 2 / 2010. Sveska 24.

Nazad