Željana Marić

Željana Marić, rođena 1984. godine. Završila je studij povijesti i anglistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.
Bavi se fotografijom, glazbom i pisanjem. Živi i radi u Splitu.

Željana Marić

 

 

Iz dlana

Ne prepoznajem sebe, ruke mi strane,
kao divlje šibe, kazaljke sata
što stao je ljetos u škripavoj škrinji.

Ponoć već kuca, drvo sad sniva
taj okvir za slike što prazan ti vješaš
na zid svoje sobe, za tebe i mene.

Voda sad kapa, miriše kiša i cure
nam oči u pustinji doma, isteć će more
i lađe se vinut u oblake crne, u zidove čađe.

Postajem tada tek roj tankih misli
što lete do tebe, na žice ih vješam
ko hrđave žlice i noževe tupe

dotičem smokve, prebirem srcem
kroz zrna šipka opipavam sutra
jer tihe plijesni tu rijetko sad bdiju

one što ribe i anđele bude
i jesen nam kradu, tajno, bez sjene
i crtaju lica koja nać ćemo sutra.
 

 

Copyright © by Balkanski književni glasnik – BKG, 2010.
CIP – Katalogizacija u publikaciji, Narodna biblioteka Srbije, Beograd 82
BALKANSKI KNJIŽEVNI GLASNIK, [Elektronski izvor] / Glavni i odgovorni urednik Dušan Gojkov.
– Elektronski časopis. Način dostupa (URL) http://balkanliteraryherald.com
ISSN 1452–9254 = Balkanski književni glasnik (Online)
COBISS.SR–ID 141175564
BKG 2 / 2010. Sveska 24.

Nazad