2010.


Anto Zirdum, Bellum Batonianum, proza
Biljana Ćulafić,
Vodeni podrum u Zataju, proza
Branislav Zukić,
Elegija po Olegu, proza
Jasna Žmak,
Bela Lugosi je odavno mrtav, proza
Katarina Kojić,
Susret, proza
Mihaela Gašpar,
U pola tuceta muškaraca ide ih šest, proza
Muzafer Čauši,
Dark waltz, proza
Sabahudin Hadžialić,
Tri priče, proza
Srđan Sandić,
(Ne)dostupnost, proza
Vladimir Radić,
Kao kad neko sedne na travu, odlomak iz romana
Vitomir Jovanović,
Tačke, proza

Gordana Simeunović, Vremena, poezija
Игор Крајчев,
Песни, poezija
Ivan Rajović,
Komad iluzije, poezija
Jasmina Marinković,
Duh, poezija
Josip Šabić,
Pjesma o samoći, poezija
Lidija Pavlović-Grgić,
Slabi, poezija
Matijas Baković,
Jedan život, poezija
Milan S. Kosović,
Pesnik labudom zanet, poezija
Nenad Novak Stefanović,
Majakovski, poezija
Nikola Šimić Tonin,
ITD, poezija
Robert Roklicer,
Inače nema smisla, poezija
Todora Škoro,
Kušanje, poezija
Zoran Bognar,
Rodni grade moj, poezija
Željana Marić,
Iz dlana, poezija
Separat: Augusto Monterroso Bonilla, Kratke i ultrakratke novele, proza
Separat: Almir Zalihić, Polovina pređašnjeg svijeta, poezija
Đorđije Vuković, Sinestezija u poeziji, studija
Saša Čokljat,
Hrčak, esej
Svetlana Kalezić-Radonjić,
Bijeg od prah-prirode, esej
Tatjana Jambrišak,
Majstor kratke forme, intervju
Zorislav Paunković,
Balkanski model sveta, esej
 

Broj uredila Vesna Denčić© by
BKD-BKG 2010.