Gordana ninkoviĆ I NEVENKA PUPEK

Gordana Ninković, rođena u Beogradu 1973. godine. Studirala filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Piše poeziju i prozu. Slika. Izdala knjigu „Igroludi“ u izdanju Književnog društva Sveti Sava, 1997. Objavljivala pesme i priče u književnim časopisima. Radi kao novinar u novinskoj agenciji Beta u Beogradu.

Nevenka Pupek, rođena u Zagrebu 1969. godine. Diplomirala na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. Bilježi životne pojave riječima i bojom dugi niz godina. Objavila e-zbirke poezije „Nedovršena”, 2012. i „Korozija“, 2013. Priče i pjesme objavljene su joj u časopisima, zbirkama i zbornicima. Održava izložbe slika i poezije.

„Srcokaz“, zajednička pesnička zbirka Nevenke Pupek i Gordane Ninković, svoj duhovni začetak imala je još onog časa kada su se upoznale leta 2012. na planini Rajac u Srbiji, pobedivši sa još 18 pesnika iz regiona na konkursu The best of Trava, inspirisanom travom, a posvećenom jubilarnoj 40. Kosidbi na Rajcu i 120. godišnjici od smrti velikog 'traviste' Volta Vitmena.

Provizorni most između Beograda i Zagreba, koji su već tad počele da grade, svoje prve realne obrise počeo je da poprima pošto se svaka vratila u svoj grad i svoju poetiku, a njegovi stubovi učvršćeni su sa prvim pismima koja su razmenile, u neuobičajenom dopisivanju pesmama…


 

U ČETIRI RUKE

Copyright © by Balkanski književni glasnik – BKG, 2014.
CIP – Katalogizacija u publikaciji, Narodna biblioteka Srbije, Beograd 82 
BALKANSKI KNJIŽEVNI GLASNIK, [Elektronski izvor] / Glavni i odgovorni urednik Dušan Gojkov. 
– Elektronski časopis.
Način dostupa (URL)  http://www.balkanskiknjizevniglasnik.com/  http://www.balkanliteraryherald.com/
ISSN 1452–9254 = Balkanski književni glasnik (Online) 
COBISS.SR–ID 141175564 
BKG Sveska 25


Nazad