LANTANA JOVANOVIĆ

Lantana Jovanović je rođena 1966. godine u Prištini. Od 1999. živi u Beogradu. Član je Grupe 32 - Čuvari trenutaka i Foto saveza Srbije. U Panic Room Žica održala je jednovečernju izložbu fotografija inspirisanih poezijom 2013. godine. Imala je promociju svojih radova u okviru projekta Periskop pod nazivom Scent of the woman, koja je takođe prikazana i na Salonu fotografije u Artget galeriji u Beogradu 2012. godine. Do sada je učestvovala na mnogim grupnim iložbama i konkursima. Posebno voli portrete, aktove, pejzaže kao i eksperimentisanje sa kolažima i preklapanjima: sve u cilju da se što upečatljivije iznese priča i emocija.

 

PROZORI

 

 

Copyright © by Buybook; Balkanski književni glasnik – BKG, 2014.
CIP – Katalogizacija u publikaciji, Narodna biblioteka Srbije, Beograd 82 
BALKANSKI KNJIŽEVNI GLASNIK, [Elektronski izvor] / Glavni i odgovorni urednik Dušan Gojkov. 
– Elektronski časopis.
Način dostupa (URL)  http://www.balkanskiknjizevniglasnik.com/  http://www.balkanliteraryherald.com/
ISSN 1452–9254 = Balkanski književni glasnik (Online) 
COBISS.SR–ID 141175564 
BKG Sveska 25


Nazad